Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Ulykker ved brug af maskiner medfører ofte alvorlige skader på fingre, hænder og arme. Det skyldes, at den ansatte kommer i kontakt med bevægelige maskindele, der fx skærer, sliber, fræser eller saver.

Ulykker kan ske, hvis man kan komme i kontakt med maskindele, der skærer, sliber, fræser, saver, pakker, borer eller presser. Langt de fleste maskiner rummer sådanne risici alene i kraft af deres funktion, men kravene i maskindirektivet skal sikre, at de alligevel er sikre at anvende.

Hvordan sker ulykkerne

Ved brug af maskiner og tekniske anlæg er der risiko for at komme i kontakt med bevægelige maskindele. Det kan resultere i, at man fx får fingere i klemme, skåret, materialer bliver slynget ud eller maskindele bryder sammen.

De farlige situationer opstår typisk,

  • når maskiner og anlæg anvendes forkert, fx at de anvendes til andet end deres formål
  • hvis sikkerhedsudstyret sættes ud af funktion, hvilket typisk sker under opstart, ved reparation, ved opstilling og indkøring dvs. situationer, hvor de normale funktioner ikke bliver fulgt

Risikoen for ulykker bliver større

  • hvis maskiner og anlæg anvendes af personer med en mangelfuld læring i god arbejdsteknik
  • hvis de personer, der anvender det tekniske udstyr har travlt, er trætte eller på anden måde er i en belastet situation.

Maskiner og anlæg har således både en teknisk risiko og en anvendelsesmæssig risiko.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.

De vigtigste AT-vejledninger

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

Vejledningen handler om reglerne for indretning af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af maskindirektivet. Vejledningen oplyser også om de krav, der er til arbejdsgivere, der skal opstille maskiner og maskinanlæg.

Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg - AT-vejledning B.1.4

Vejledningen handler om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet.

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - AT-vejledning B.4.10

Vejledningen handler om de særlige krav og vejledende retningslinjer, der gælder for periodiske undersøgelser af alle trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder af kontrolklasse A og B, der skal undersøges periodisk, efter at de er taget i brug.

De vigtigste bekendtgørelser

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022 - med senere ændringer

Indretning mv. af maskiner - Bekendtgørelse 693 - 2013

Henter PDF