Gå til hovedindholdet

Arbejd sikkert med kvæg og svin

Årsager til ulykker er ofte et samspil mellem de fysiske rammer, dyrenes adfærd og adfærden hos de personer, der håndterer dyrene. Det er derfor vigtigt at indrette stalden, så der er færrest mulige situationer med nærkontakt med dyrene, og at kunne læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner for at forebygge ulykker.

Landmand håndterer kalv

Nervøs ko slår medarbejder i gulvet

En landbrugsmedarbejder driver en ko frem, men koen bliver nervøs og vil derfra. Medarbejderen forsøger fortsat at drive koen, men den går i stedet frem og vælter ham. Medarbejderen bliver skubbet bagover, falder og slår hovedet i betongulvet og bliver slået bevidstløs.

Landmand angrebet af so

Da en landmand er i færd med at fjerne smågrise i stalden, bliver han angrebet af soen. Soen slår så kraftigt med sit hoved, at landmanden brækker hånden.

Eksemplerne her er baseret på virkelig ulykker, som højst sandsynligt kunne være forebygget. Få inspiration til forebygge lignende ulykker her på siden. 

En af de hyppigste årsager til ulykker i landbruget

Arbejdet med kvæg og svin er en af de hyppigste årsager til alvorlige ulykker i landbruget, og det er også en af de ulykkestyper, som flest unge kommer ud for. 38 % af ulykkerne inden for landbrug og skovbrug sker ved husdyravl. Der har desuden være en dødsulykke, viser vores opgørelse. 

Tal viser, at der fra 2017-2022 er sket 942 ulykker med malkekvæg og 552 inden for avl af smågrise og 264 inden for produktion af slagtesvin. Det er 1758 ulykker i alt på fem år. Ulykkerne er ofte meget alvorlige og kan medføre skader, der kan give mén resten af livet. 

Her sker ulykkerne

 • Arbejde med kvæg

  Ved arbejdet med kvæg i stalden, hvor landmanden bliver løbet ned, ramt eller klemt mellem kvæg og væg/inventar
  Ved indfangning og drivning af kvæg, hvor landmanden bliver ramt af, løbet ned af eller stanget af kvæg.
  Ved malkning, hvor landmanden bliver sparket af kvæg eller bliver trådt på hænder eller fødder.
  Ved behandling af kvæg, eksempelvis klovbeskæring, kælvning, yverbetændelse mv., hvor landmanden bliver sparket eller trådt på.

 • Arbejde med svin

  Håndtering af grise i stalden, hvor landmanden bliver løbet ned, ramt af eller klemt mod staldinventar.

  Ved flytning af orner, hvor landmanden bliver bidt eller ramt.

Ulykker med kvæg

Det er vigtigt at kunne læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner. På den måde kan man opnå en roligere og mere sikker håndtering med mindre risiko for ulykker.

Årsager til ulykkerne skal nemlig findes i et samspil mellem de fysiske rammer, dyrenes adfærd og adfærden hos de personer, der håndterer dyrene.

Ulykker med kvæg
Figuren er lavet med inspiration fra rapporten Håndteringsulykker i kvægstalden - målbare indikatorer til forebyggelse

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder med kvæg og grise

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du ansvar for at forebygge ulykker med dyr ved at sikre, at de fysiske rammer er i orden, at dine ansatte har den nødvendige viden om dyrs adfærd, og at de ved, hvordan de skal agere.

Sørg også for, at:

 • tale med dine ansatte om sikkerhed i det daglige arbejde, gerne som et fast dagligt punkt, når I drikker morgenkaffe.
 • gøre det tydeligt, at sikkerhed skal prioriteres, også når der er travlt. Fx ved at fremhæve de gode eksempler og belønne sikker adfærd.

Vær særlig opmærksom på elever og udenlandsk arbejdskraft

Hvis du har elever eller udenlandsk arbejdskraft ansat, skal du være særligt opmærksom på at oplære dem grundigt og sikre, at de kan omsætte deres viden til praksis, når de udfører arbejdet.

Nogle elever og udenlandske medarbejdere kender meget til at arbejde på en gård i forvejen og er måske opvokset på et landbrug, mens andre kommer fra helt andre baggrunde og kulturer. Derfor kommer de hver især med deres egen forståelse af arbejdet, som har betydning for deres forhold til sikkerhed.

 • Planlæg arbejdet, så der er den fornødne tid og resurser til håndtering af kvæget. Arranger, at der er to om behandling dyr, at fiksering kan anvendes og at der er flugtmuligheder. Udlever sikkerhedsfodtøj til medarbejderne.
 • Tal med dine medarbejdere om, hvordan dyrene skal håndteres, og følg op på at det sker. Sørg for, at medarbejderen har eller får viden om kvæg og grises naturlige reaktionsmønstre.
 • Indret stalden, så der blandt andet er flugtveje, fx i form af mandehuller og fanggitre til køerne.

Det kan du gøre som medarbejder

 • Vær rolig: Driv dyrene uden at påføre dyret smerte. Brug tilstrækkelig tid, og undgå pludselig støj.
 • Forstå dyret: Driv ikke på kvæg og grise, der er urolige eller udviser tegn på aggressivitet. Vær særlig opmærksom, når kalven tages fra koen.
 • Vær to om behandling af dyr, anvend om nødvendigt fiksering, og sørg for at der er flugtmuligheder.
 • Anvend det udleverede sikkerhedsfodtøj.

Sidst revideret: 24. januar 2020

Henter PDF