G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøstrategi 2020

Arbejdsmiljøstrategien 2020 sætter klare mål for reducering af arbejdsulykker samt psykisk- og fysisk belastning. Der bliver løbende evalueret på den overordnede udvikling i målopfyldelsen og viser udviklingen inden for 36 branchegrupper.

Målene for den arbejdsmiljøstrategi, som gælder for perioden 2012-2020, er fordelt på tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer:

  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede skal reduceres med 25 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 pct.
  • Antallet af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, skal reduceres med 20 pct.

Evaluering af målopfyldelse

3. evaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien fra 2019 - pdf

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien fra 2017 - pdf

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien fra 2015 - pdf

Statusnotater

Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2018 - pdf

Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2016 - pdf

Status til og med 2016 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker - pdf

Status til og med 2015 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker - pdf

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker - pdf

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker - pdf

På smartphone vises denne side bedst i bred format

Henter PDF