Gå til hovedindholdet

Koordinatorens opgaver

Hvilke opgaver koordinatoren skal udføre og hvilken viden og kompetencer koordinatoren skal have, afhænger af hvor mange personer, der kommer til at arbejde på byggepladsen samtidigt

En række krav gælder på alle byggepladser, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget. Men der er også nogle krav, der alene gælder for byggepladser når der vil være beskæftiget mindst 11 personer på byggepladsen. 

Bygherren udpeger en eller flere personer, der skal koordinere omkring sikkerhed og sundhed når der projekteres og under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet.

Små byggepladser

På byggepladser, hvor der må forventes under fem personer beskæftiget samtidigt skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, fx kendskab til byggeriets aktører. Det kan fx være en håndværksmester.

Mellemstore byggepladser

På byggepladser, hvor der må forventes mellem fem og ti personer beskæftiget samtidigt, skal koordinatoren yderligere have fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet. Det kan fx være en arbejdsleder fra en håndværksvirksomheds arbejdsmiljøorganisation.

Store byggepladser

På byggepladser, hvor der må forventes mindst 11personer beskæftiget samtidigt skal koordinatoren yderligere have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde og have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer.

Læs mere om store byggepladser

Koordinatorens opgaver i udførelsesfasen - uanset byggepladsens størrelse

Koordinatoren skal i udførelsesfasen koordinere:

  • planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre samtidigt eller efter hinanden,
  • at arbejdsgiverne bruger forebyggelsesprincipperne på en sammenhængende måde, bl.a. i forbindelse med planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser. 

Læs mere om overordnede forebyggelsesprincipper i Bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Bygherrens pligter - Bekendtgørelse 117 - 2013

  • at arbejdsgiverne bruger Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når der er behov for det.

Læs mere om Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

  • arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne bliver gennemført efter forskrifterne
  • Og opdatere Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis man skal udføre ”særligt farligt arbejde” og opdatere journalen.

Koordinators opgaver i forhold til udenlandske virksomheder

Der gælder de samme krav til koordinatoren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen. 

Henter PDF