Gå til hovedindholdet

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Bygherren skal sørge for, at den eller de udpegede arbejdsmiljøkoordinatorer laver en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), mens der projekteres og inden byggestart. Planen skal opdateres løbende i udførelsesfasen

Planen laves som en sideløbende og integreret proces fra start af projektering til byggestart. I udførelsesfasen ajourføres planen løbende i sammenhæng med projektændringer.

Planen skal være tilgængelig på byggepladsen fra ”første spadestik” og skal være udformet, så de udførende virksomheder kan planlægge, tilrettelægge og udføre deres arbejde på byggepladsen sikkerhed- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Planen er i udførelsesfasen et styringsredskab, der i nødvendigt omfang skal ajourføres efterhånden som byggeprocessen skrider frem. Formålet med planen er, at sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der arbejder på byggepladsen. Her kan I læse, hvordan man laver Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), og hvad den skal indeholde.  

Hvilke byggepladser skal have en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)?

Koordinatoren skal lave Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), mens der projekteres før byggestart. Det gælder, når bygherren må forvente, at der i byggefasen vil være mere end en arbejdsgiver tilstede på arbejdsstedet, og at der vil være beskæftiget mere end ti personer samtidigt på byggepladsen. Her skal koordinatoren regne alle virksomheder med, der beskæftiger personer på byggepladsen, også enkeltmandsvirksomheder. 

Hvis man skal udføre særligt farligt arbejde, skal små og mellemstore byggepladser også lave en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

Læs mere om særligt farligt arbejde i Bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Bygherrens pligter - Bekendtgørelse 117 - 2013

I Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal i ajourført udgave i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

Sådan udarbejder koordinatoren Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Indholdet i Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Henter PDF