Gå til hovedindholdet

Koordinatorens særlige opgaver i udførelsesfasen på store byggepladser

Opgaver på en stor byggeplads, hvor der skal arbejde mere end ti personer på samme tid, og hvor der er mindst to virksomheder til stede:

Fælles koordinerende sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag

Møderne bør være fremadrettede og handle om koordinering mellem de forskellige arbejdsprocesser og sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne.

Flere møder efter behov

Koordinatoren skal afholde ekstraordinære møder, hvis der fx sker alvorlige ulykker eller andre alvorlige hændelser, eller når der i øvrigt er behov for det.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal være udgangspunkt for møderne

Koordinatoren skal også sørge for, at Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er udgangspunktet for sikkerhedsmøderne, og at den bliver opdateret ud fra beslutningerne på sikkerhedsmøderne.

Læs mere om Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Indkalde alle arbejdsgivere

Koordinatoren skal indkalde alle arbejdsgiverne til sikkerhedsmøderne eller deres repræsentanter og alle sikkerhedsgrupperne på byggepladsen. Det gælder også alle underentreprenørerne. Hvis der er enkeltmandsvirksomheder repræsenteret på byggepladsen, indkalder koordinatoren ejeren af enkeltmandsvirksomheden.

Skrive referat

Koordinatoren skal skrive referat fra sikkerhedsmøderne og sende det til mødedeltagerne, bygherren, arbejdslederne, de beskæftige virksomheder, sikkerhedsgrupperne samt til eventuelle tillidsrepræsentanter.

Kontrollere at aftalerne om fællesområderne bliver overholdt

Koordinatoren skal ved personlig tilstedeværelse og kontakt på byggepladsen kontrollere, om aftalerne med virksomhederne om de fælles sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt. Koordinatoren skal også sørge for, at det man har besluttet på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. 

Kontrollere samarbejdet om sikkerheden i fællesområderne

Koordinatoren skal også kontrollere, at samarbejdet mellem de enkelte virksomheder om sikkerheden i fællesområderne fungerer.

Koordinatorens opgaver i forhold til udenlandske virksomheder

Der gælder de samme krav til koordinatoren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.

Henter PDF