G� til hovedindholdet

Informer Arbejdstilsynet om et udendørs arrangement

Som arrangør af et udendørs arrangement skal du indhente de tilladelser, der er en forudsætning for arrangementets afvikling.

Når du søger politiet om tilladelse til at afholde et større udendørs arrangement, kan politiet fastsætte nogle vilkår for opstilling og afvikling af arrangementet. Du kan bl.a. blive pålagt at vedlægge en bekræftelse på, at du har orienteret Arbejdstilsynet.

Formålet er at sikre, at arrangøren har informeret Arbejdstilsynet om arten af det arbejde, der skal udføres, fx opbygning af scener og andet manuelt arbejde. Arbejdstilsynet skal også informeres om, hvor mange medarbejdere og frivillige, der forventes at skulle udføre arbejdet.

Når Arbejdstilsynet har modtaget oplysningerne, vil du som arrangør få tilsendt bekræftelse, som du kan vedlægge ansøgningen til politiet.

Informer Arbejdstilsynet om et udendørs arrangement - Virk

Henter PDF