Gå til hovedindholdet

Orientering om afholdelse af udendørsarrangement

Arbejdstilsynet skal orienteres om afholdelse af større udendørsarrangementer. Når du søger politiet om tilladelse til at afholde et større udendørsarrangement, skal du vedlægge en bekræftelse på, at du har underrettet Arbejdstilsynet om arrangementet.

Rigspolitiet har i  2013 udstedt retningslinjer for, hvordan en arrangør opnår tilladelse til at afvikle et udendørsarrangement. Her fremgår det, at arrangøren, når vedkommende søger politiet om tilladelse, skal vedlægge en bekræftelse på, at Arbejdstilsynet er orienteret om arrangementet.

Formålet er at sikre, at arrangøren har informeret alle relevante myndigheder, herunder Arbejdstilsynet, om, hvor og hvornår udendørsarrangementet finder sted.

Når Arbejdstilsynet har modtaget oplysningerne vil arrangøren få tilsendt en bekræftelse, som kan vedlægges ansøgningen til politiet.Henter PDF