G� til hovedindholdet

Anmeld arbejde med mikroorganismer

Hvis I arbejder med sundhedsskadelige mikroorganismer i risikogrupperne 2, 3 eller 4, skal I anmelde det til Arbejdstilsynet. Der kan også være situationer, hvor I har pligt til at anmelde arbejde med materiale, som kan medføre påvirkning fra mikroorganismer.

Inden en arbejdsplads må begynde at arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer - også kaldet biologiske agenser - i risikogrupperne 2, 3 eller 4, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal være indsendt senest 30 dage, før arbejdet begynder.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende arbejdet, men vil gennemgå anmeldelsen og kvittere for den.

Anmeld arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer - blanket

Hvis der sker væsentlige ændringer i jeres arbejde, skal I indsende en ny anmeldelse.

Det gælder, hvis:

  • I skal arbejde med mikroorganismer, som tilhører en anden risikogruppe end tidligere anmeldt.
  • I skal arbejde med en ny mikroorganisme i risikogruppe 4.
  • I skal arbejde med en ny mikroorganisme, I selv har klassificeret i risikogruppe 3.
  • Der sker væsentlige ændringer i arbejdet med betydning for de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Der kan være situationer, hvor arbejde med materiale, der kan medføre påvirkning fra mikroorganismer, også er anmeldelsespligtigt. Hvis risikovurderingen viser, at de foranstaltninger virksomheden har truffet er tilstrækkelige til at forhindre, at de ansatte bliver udsat for påvirkning, skal denne type arbejde dog ikke anmeldes.

Spørgsmål og svar

Læs mere om arbejde med mikroorganismer

Bliv klogere på, hvordan I kan undgå udsættelse for mikroorganismer og forebygge risiko for smitte.

Biologisk arbejdsmiljø - overblik

Henter PDF