Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 8 - Klassifikation af biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4.

Bilag 8 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1652 af 19. november 2020 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Indledende bemærkninger

 1. Listen over klassificerede biologiske agenser indeholder kun de agenser, der vides at kunne fremkalde infektionssygdomme hos mennesker, dvs. de agenser, der tilhører risikogruppe 2, 3 og 4. Dyre- og plantepatogener, som vides ikke at påvirke mennesker, er ikke medtaget.
  Genetisk modificerede organismer er ikke specifikt omfattet af listen. Derimod vil listen kunne bruges som baggrund for en vurdering af evt. opførte værtsorganismer for genetisk modifikation.
 2. Listen over klassificerede biologiske agenser er baseret på biologiske agensers virkning på sunde personer. Der er ikke taget specielt hensyn til de særlige virkninger, der kan optræde hos personer, hvis modtagelighed kan være påvirket af f.eks. allerede eksisterende sygdom, medicinsk behandling, svækket immunitet, graviditet eller amning.
 3. Biologiske agenser, som ikke er klassificeret i gruppe 2 - 4 på listen, klassificeres ikke implicit i gruppe 1.
  Hvad angår slægter af biologiske agenser, som indeholder mange arter, der vides at kunne fremkalde infektionssygdom hos mennesker, omfatter listen de arter, der oftest giver sygdom, tillige med en generel henvisning til at andre arter inden for samme slægt kan påvirke helbredet (spp). Når en hel slægt nævnes i listen, udelukkes implicit de arter og stammer, der vides ikke at være sygdomsfremkaldende.
 4. Når en stamme er svækket eller har mistet sine kendte sygdomsfremkaldende gener, finder den indeslutning, jf. §§ 11, 12 og § 14, stk. 2 samt bilag 5 og 6, der svarer til forældrestammens klassifikation, ikke nødvendigvis anvendelse. Dette afgøres ved en hensigtsmæssig vurdering, jf. § 3, af den risiko, stammen udgør på arbejdsstedet.
  Eksempler på sådanne stammer er stammer, der skal anvendes som et produkt eller en del af et produkt til bl.a. forebyggelse eller behandling.
 5. Den nomenklatur for biologiske agenser, der er blevet anvendt ved klassificeringen, afspejler og er i overensstemmelse med de seneste internationale aftaler om agensers taksonomi og nomenklatur, der var gældende på det tidspunkt, da listen blev opstillet. Listen over klassificerede biologiske agenser er således et udtryk for den viden, der var til rådighed, da listen blev opstillet. Listen ajourføres, når den ikke længere afspejler den aktuelle viden.
 6. Samtlige virus, der allerede er isolerede hos mennesker, men som endnu ikke er blevet vurderede og klassificerede i listen, klassificeres som udgangspunkt ikke lavere end risikogruppe 2, med mindre det kan godtgøres, at de ikke kan forårsage sygdom hos mennesker.
 7. De indeslutningskrav, jf. §§ 11 og 12 og § 14, stk. 2 samt bilag 5 og 6, der følger af klassifikationen af parasitter, gælder kun for de af parasittens livsstadier, der kan være sygdomsfremkaldende hos mennesker.
 8. Visse biologiske agenser, der er klassificerede i gruppe 3 og i listen er mærket med en asterisk (*), udgør i visse tilfælde kun en begrænset smittefare for de ansatte, da de normalt ikke overføres via luften.
 9. Listen indeholder særskilte angivelser for biologiske agenser, der ud over at kunne fremkalde infektionssygdom kan fremkalde allergiske eller toksiske reaktioner, for biologiske agenser, imod hvilke der findes effektiv vaccine, og for de biologiske agenser, hvor det er hensigtsmæssigt at opbevare lister over de ansatte, der er eller har været udsat herfor, i op til 40 år.

Angivelserne er systematiseret i form af følgende bemærkninger:

A: Mulighed for allergiske reaktioner.

T: Toksindannende.

D: Listen over ansatte, der udsættes for det pågældende biologiske agens, skal opbevares i 40 år efter den sidste kendte eksponerings ophør.

V: Effektiv vaccine tilgængelig og registreret i EU.

Bakterier og lignende

NB: For så vidt angår biologiske agenser på denne liste, er angivelsen af hele slægten efterfulgt af "spp." en henvisning til de øvrige arter, som ikke specifikt er medtaget på listen, men som vides at fremkalde sygdom hos mennesker. Se note 3 i de indledende bemærkninger for yderligere oplysninger.

Biologisk agens Klassifikation Bemærkninger
Actinomadura madurae 2  
Actinomadura pelletieri 2  
Actinomyces gerencseriae 2  
Actinomyces israelii 2  
Actinomyces spp. 2  
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) 2  
Anaplasma spp. 2  
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2  
Arcobacter butzleri 2  
Bacillus anthracis 3 T
Bacteroides fragilis 2  
Bacteroides spp. 2  
Bartonella bacilliformis 2  
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana 2  
Bartonella (Rochalimaea) spp. 2  
Bordetella bronchiseptica 2  
Bordetella parapertussis 2  
Bordetella pertussis 2 T, V
Bordetella spp. 2  
Borrelia burgdorferi 2  
Borrelia duttonii 2  
Borrelia recurrentis 2  
Borrelia spp. 2  
Brachyspira spp. 2  
Brucella abortus 3  
Brucella canis 3  
Brucella inopinata 3  
Brucella melitensis 3  
Brucella suis 3  
Burkholderia cepacia 2  
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3  
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 D
Campylobacter fetus subsp. Fetus 2  
Campylobacter fetus subsp. Venerealis 2  
Campylobacter jejuni subsp. Doylei 2  
Campylobacter jejuni subsp. Jejuni 2  
Campylobacter spp. 2  
Cardiobacterium hominis 2  
Cardiobacterium valvarum 2  
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) 2  
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) 2  
Chlamydia felis (Chlamydophila felis) 2  
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) 2  
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (aviære stammer) 3  
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (aviære stammer) 2  
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) 2  
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium difficile 2 T
Clostridium perfringens 2 T
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp. 2  
Corynebacterium diphtheriae 2 T, V
Corynebacterium minutissimum 2  
Corynebacterium pseudotuberculosis 2 T
Corynebacterium ulcerans 2 T
Corynebacterium spp. 2  
Coxiella burnetiid 3  
Edwardsiella tarda 2  
Ehrlichia spp. 2  
Eikenella corrodens 2  
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) 2  
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) 2  
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae) 2  
Enterobacter spp. 2  
Enterococcus spp. 2  
Erysipelothrix rhusiopathiae 2  
Escherichia coli (bortset fra ikke-sygdomsfremkaldende stammer) 2  
Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (f.eks. O157:H7 eller O103) 3 (*) T
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2  
Francisella hispaniensis 2  
Francisella tularensis subsp. holarctica 2  
Francisella tularensis subsp. mediasiatica 2  
Francisella tularensis subsp. novicida 2  
Francisella tularensis subsp. tularensis 3  
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme 2  
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum 2  
Gardnerella vaginalis 2  
Haemophilus ducreyi 2  
Haemophilus influenzae 2 V
Haemophilus spp. 2  
Helicobacter pylori 2  
Helicobacter spp. 2  
Klebsiella oxytoca 2  
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae 2  
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae 2  
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis 2  
Klebsiella spp. 2  
Legionella pneumophila subsp. fraseri 2  
Legionella pneumophila subsp. pascullei 2  
Legionella pneumophila subsp. pneumophila 2  
Legionella spp. 2  
Leptospira interrogans (alle serovarer) 2  
Leptospira interrogans spp. 2  
Listeria monocytogenes 2  
Listeria ivanovii subsp. ivanovii 2  
Listeria invanovii subsp. londoniensis 2  
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii) 2  
Morganella morganii subsp. sibonii 2  
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus 2  
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium) 2  
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) 2  
Mycobacterium avium subsp. silvaticum 2  
Mycobacterium bovis 3 V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae) 3  
Mycobacterium chelonae 2  
Mycobacterium chimaera 2  
Mycobacterium fortuitum 2  
Mycobacterium intracellulare 2  
Mycobacterium kansasii 2  
Mycobacterium leprae 3  
Mycobacterium malmønse 2  
Mycobacterium marinum 2  
Mycobacterium microti 3 (*)  
Mycobacterium pinnipedii 3  
Mycobacterium scrofulaceum 2  
Mycobacterium simiae 2  
Mycobacterium szulgai 2  
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3 (*)  
Mycobacterium xenopi 2  
Mycoplasma hominis 2  
Mycoplasma pneumoniae 2  
Mycoplasma spp. 2  
Neisseria gonorrhoeae 2  
Neisseria meningitidis 2 V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) 2  
Nocardia asteroides 2  
Nocardia brasiliensis 2  
Nocardia farcinica 2  
Nocardia nova 2  
Nocardia olitidiscaviarum 2  
Nocardia spp. 2  
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) 3  
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida) 2  
Pasteurella multocida subsp. multocida 2  
Pasteurella multocida subsp. septica 2  
Pasteurella spp. 2  
Peptostreptococcus anaerobius 2  
Plesiomonas shigelloides 2  
Porphyromonas spp. 2  
Prevotella spp. 2  
Proteus mirabilis 2  
Proteus penneri 2  
Proteus vulgaris 2  
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) 2  
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) 2  
Providencia spp. 2  
Pseudomonas aeruginosa 2 T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii) 2  
Rickettsia africae 3  
Rickettsia akari 3 (*)  
Rickettsia australis 3  
Rickettsia canadensis 2  
Rickettsia conorii 3  
Rickettsia heilongjiangensis 3 (*)  
Rickettsia japonica 3  
Rickettsia montanensis 2  
Rickettsia typhi 3  
Rickettsia prowazekii 3  
Rickettsia rickettsii 3  
Rickettsia sibirica 3  
Rickettsia spp. 2  
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae 2  
Salmonella enteritidis 2  
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3 (*) V
Salmonella typhimurium 2  
Salmonella (andre serovarer) 2  
Shigella boydii 2  
Shigella dysenteriae (type 1) 3 (*) T
Shigella dysenteriae, bortset fra type 1 2  
Shigella flexneri 2  
Shigella sonnei 2  
Staphylococcus aureus 2 T
Streptobacillus moniliformis 2  
Streptococcus agalactiae 2  
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis 2  
Streptococcus pneumoniae 2 T, V
Streptococcus pyogenes 2 T
Streptococcus suis 2  
Streptococcus spp. 2  
Treponema carateum 2  
Treponema pallidum 2  
Treponema pertenue 2  
Treponema spp. 2  
Trueperella pyogenes 2  
Ureaplasma parvum 2  
Ureaplasma urealyticum 2  
Vibrio cholerae (inkl. EL Tor) 2 T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) 2  
Vibrio spp. 2  
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica 2  
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 2  
Yersinia pestis 3  
Yersinia pseudotuberculosis 2  
Yersinia spp. 2  

(*) Jf. indledende bemærkning nr. 8.

VIRUS (*)

(*) Se note 6 i de indledende bemærkninger.

NB: Virus er anført efter deres orden (O), familie (F) og slægt (S)

Biologisk agens (virusarter eller angivet taksonomisk rækkefølge) Klassifikation Bemærkninger
Bunyavirales (O)
Hantaviridae (F)
Orthohantavirus (S)
Andes-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager Hantavirus Pulmonary Syndrome [HPS])
3  
Bayou-orthohantavirus 3  
Black Creek Canal-orthohantavirus 3  
Cano Delgadito-orthohantavirus 3  
Choclo-orthohantavirus 3  
Dobrava-Belgrade-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager hæmoragisk feber med renalt syndrom [HFRS]). 3  
El Moro Canyon-orthohantavirus 3  
Hantaan-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager hæmoragisk feber med renalt syndrom [HFRS]) 3  
Laguna Negra-orthohantavirus 3  
Prospect Hill-orthohantavirus 2  
Puumala-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager Nephropathia Epidemica [NE]) 2  
Seoul-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager hæmoragisk feber med renalt syndrom [HFRS]) 3  
Sin Nombre-orthohantavirus (hantavirusart, der forårsager Hantavirus Pulmonary Syndrome [HPS]) 3  
Andre hantavirus, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Nairoviridae (F)
Orthonairovirus (G)
Krim-Congo hæmorragisk feber-orthonairovirus
4  
Dugbe-orthonairovirus 2  
Hazara-orthonairovirus 2  
Nairobi sheep disease-orthonairovirus 2  
Andre nairovirus, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Peribunyaviridae (F)
Orthobunyavirus (S)
Bunyamwera-orthobunyavirus (Germiston-virus)
2  
California encephalitis-orthobunyavirus 2  
Oropouche-orthobunyavirus 3  
Andre orthobunyavirus, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (S)
Bhanja-phlebovirus
2  
Punta Toro-phlebovirus 2  
Rift Valley-feber-phlebovirus 3  
Sandfly feber Naples-phlebovirus (Toscana Virus) 2  
SFTS-phlebovirus (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome-Virus) 3  
Andre phlebovirus, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Herpesvirales (O)
Herpesviridae (F)
Cytomegalovirus (S)
Human betaherpesvirus 5 (Cytomegalovirus)
2  
Lymphocryptovirus (S)
Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr-virus)
2  
Rhadinoovirus (S)
Human gammaherpesvirus 8
2 D
Roseolovirus (S)
Human betaherpesvirus 6A (Human B-lymfotrof virus)
2  
Human betaherpesvirus 6B 2  
Human betaherpesvirus 7 2  
Simplexvirus (S)
Macacine alphaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, Herpes B virus)
3  
Human alphaherpesvirus 1 (Human herpesvirus 1, Herpes simplex virus type 1) 2  
Human alphaherpesvirus 2 (Human herpesvirus 2, Herpes simplex virus type 2) 2  
Varicellovirus (S)
Human alphaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)
2 V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebolavirus (S)
4  
Marburgvirus (S)
Marburg marburg-virus
4  
Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (S)
Newcastle disease-virus
2  
Henipavirus (S) Hendra-henipavirus 4  
Nipah-henipavirus 4  
Morbillivirus (S)
Mæslinge-morbillivirus
2 V
Respirovirus (S)
Human respirovirus 1 (Parainfluenza virus 1)
2  
Human respirovirus 3 (Parainfluenza virus 3) 2  
Rubulavirus (S) Fåresyge-rubulavirus 2 V
Human respirovirus 2 (Parainfluenza virus 2) 2  
Human respirovirus 4 (Parainfluenza virus 4) 2  
Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (S)
Orthopneumovirus (S)
Human orthopneumovirus (respiratorisk syncytialvirus)
2  
Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (S)
Australian bat-lyssavirus
3 (**) V
Duvenhage-lyssavirus 3 (**) V
European bat-lyssavirus 1 3 (**) V
European bat-lyssavirus 2 3 (**) V
Lagos bat-lyssavirus 3 (**)  
Mokola-lyssavirus 3  
Rabies-lyssavirus 3 (**) V
Vesikulærvirus (S) Vesikulær stomatitis-virus, Alagoas-vesikulærvirus 2  
Vesikulær stomatitis-virus, Indiana-vesikulærvirus 2  
Vesikulær stomatitis-virus, New Jersey-vesikulærvirus 2  
Piry-vesikulærvirus (Piry-virus) 2  
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betacoronavirus (S)
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-virus)
3  
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(1) 3  
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-virus) 3  
Andre Coronaviridae, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Picornavirales (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (S)
Saffold-virus
2  
Cosavirus (S) Cosavirus A 2  
Enterovirus (S) Enterovirus A 2  
Enterovirus B 2  
Enterovirus C 2  
Enterovirus D, Human Enterovirus type 70 (Akut hæmoragisk conjunktivitis-virus) 2  
Rhinovira 2  
Poliovirus, type 1 and 3 2 V
Poliovirus, type 2 (2) 3 V
Hepatovirus (S)
Hepatovirus A (Hepatitis A-virus, Human Enterovirus type 72)
2 V
Kobuvirus (S)
Aichivirus A (Aichi-virus 1)
2  
Parechovirus (S) Parechovirus A 2  
Parechovirus B (Ljungan-virus) 2  
Andre Picornaviridae, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Virusfamilier, som ikke er blevet tildelt en orden (O)
Adenoviridae (F)
2  
Astroviridae (F) 2  
Arenaviridae (F)
Mammarenavirus (S)
Brazilian mammarenavirus
4  
Chapare-mammarenavirus 4  
Flexal-mammarenavirus 3  
Guanarito-mammarenavirus 4  
Junín-mammarenavirus 4  
Lassa-mammarenavirus 4  
Lujo-mammarenavirus 4  
Lymphocytic choriomeningitis-mammarenavirus, neurotropiske stammer 2  
Lymphocytic choriomeningitis-mammarenavirus (andre stammer) 2  
Machupo-mammarenavirus 4  
Mobala-mammarenavirus 2  
Mopeia-mammarenavirus 2  
Tacaribe-mammarenavirus 2  
Whitewater Arroyo-mammarenavirus 3  
Caliciviridae (F)
Norovirus (S)
Norovirus (Norwalk virus)
2  
Andre Caliciviridae, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Hepadnaviridae (F)
Orthohepadnavirus (S)
Hepatitis B-virus
3 (**) V, D
Hepeviridae (F)
Orthohepevirus (S)
Orthohepevirus A (Hepatitis E-virus)
2  
Flaviviridae (F)
Flavivirus (S)
Denguevirus
3  
Japansk encephalitis-virus 3 V
Kyasanur Forest-virus 3 V
Louping ill-virus 3 (**)  
Murray Valley-encephalitis- virus (Australia encephalitisvirus) 3  
Omsk hæmoragisk feber-virus 3  
Powassanvirus 3  
Rociovirus 3  
St. Louis encephalitis-virus 3  
Tægebåren encephalitis
Absettarov-virus
3  
Hanzalova-virus 3  
Hypr-virus 3  
Kumlinge-virus 3  
Negishi-virus 3  
Russisk forårs-sommer-encephalitis (RSSE) (a) 3 V
Tægebåren encephalitis-virus, centraleuropæisk subtype 3 (**) V
Tægebåren encephalitis-virus, fjernøstlig subtype 3  
Tægebåren encephalitis-virus, sibirisk subtype 3 V
Wesselsbron-virus 3 (**)  
West Nile-feber-virus 3  
Gul feber-virus 3 V
Zikavirus 2  
Andre flavivirus, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Hepatovirus (S)
Hepacivirus C (Hepatitis C-virus)
3 (**) D
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (S)
Influenza C-virus
2 V (c)
Influenzavirus A (S)
Højpatogen aviær influenza HPAIV (H5), f.eks. H5N1
3  
Højpatogen aviær influenza HPAIV (H7), f.eks. H7N7, H7N9 3  
Influenza A-virus 2 V (c)
Influenza A-virus A/New York/1/18 (H1N1) (den spanske syge 1918) 3  
Influenza A-virus A/Singapore/1/57 (H2N2) 3  
Lavpatogen aviær influenza-virus (LPAI) H7N9 3  
Influenzavirus B (S)
Influenza B-virus
2 V (c)
Thogoto-virus (S)
Dhori-virus (tægebåren orthomyxoviridae: Dhori)
2  
Thogoto-virus (tægebåren orthomyxoviridae: Thogoto) 2  
Papillomaviridae (F) 2 D (d)
Parvoviridae (F)
Erythroparvovirus (S)
Erythroparvovirus 1 hos primater (Human parvovirus, B 19 virus)
2  
Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (S)
Human polyomavirus 1 (BK virus)
2 D (d)
Human polyomavirus 2 (JC virus) 2 D (d)
Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (S)
Molluscum contagiosum-virus
2  
Orthopoxvirus (S)
Kokoppevirus
2  
Monkeypoxvirus (abekopper) 3 V
Vaccinia-virus (inkl. Buffalopox-virus (e) Elephantpox-virus (f), Kaninkoppevirus (g)) 2  
Variola (major & minor)-virus 4 V
Parapoxvirus (Falske kokopper)(S)
Orf-virus
2  
Pseudocowpox-virus (Malkerknudevirus, parapoxvirus bovis) 2  
Yatapoxvirus (S)
Tanapox-virus
2  
Yaba monkey tumor-virus 2  
Reoviridae (F)
Seadornavirus (S)
Banna-virus
2  
Coltivirus (S) 2  
Rotaviruses (S) 2  
Orbivirus (S) 2  
Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (S)
T-celle lymfotrop-virus 1 hos primater (HTLV), (Human T-celle lymfotrop- virus (HTLV), type 1)
3 (**) D
T-celle lymfotrop-virus 2 hos primater (HTLV), (Human T-celle lymfotrop- virus (HTLV), type 2) 3 (**) D
Lentivirus (S)
Humant immundefektvirus 1
3 (**) D
Humant immundefektvirus 2 3 (**) D
Simian immundefektvirus (SIV) (h) 2  
Togaviridae (F)
Alphavirus (S)
Cabassouvirus
3  
Østlig hesteencephalomyelitis-virus 3 V
Bebaru-virus 2  
Chikungunya-virus 3 (**)  
Everglade-virus 3 (**)  
Mayaro-virus 3  
Mucambo-virus 3 (**)  
Ndumu-virus 3 (**)  
O'nyong-nyong-virus 2  
Ross River-virus 2  
Semliki Forest-virus 2  
Sindbis-virus 2  
Tonate-virus 3 (**)  
Venezuelansk hesteencephalomyelitis-virus 3 V
Vestlig hesteencephalomyelitis-virus 3 V
Andre alphavirus, der vides at være sygdomsfremkaldende 2  
Rubivirus (S) Rubella-virus 2 V
Virusslægter som ikke er blevet tildelt en familie (F)
Deltavirus (S)
Hepatitis-deltavirus (b)
2 V, D

(1) I overensstemmelse med § 11, stk. 2, bør diagnostisk laboratoriearbejde, der ikke er propagativt (opformerer virus), og som omfatter SARS-CoV-2, udføres på et anlæg, hvor der anvendes procedurer, der som minimum svarer til indeslutningsniveau 2. Propageringsarbejde, der omfatter SARS-CoV-2, bør udføres på et laboratorium på indeslutningsniveau 3 med undertryk i forhold til atmosfæren.

(2) Klassifikation i overensstemmelse med »WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use«.

(**) Jf. indledende bemærkning nr. 8.

(a) Tægebåren encephalitis.

(b) En hepatitis deltavirus fremkalder kun sygdom hos arbejdstageren, hvis der er tale om en infektion, som enten er samtidig med eller sekundær i forhold til en infektion, som er forårsaget af en hepatitis B-virus. Vaccination mod hepatitis B-virus beskytter derfor arbejdstagere, der ikke er smittet med hepatitis B-virus, mod hepatitis deltavirus.

(c) Kun for så vidt angår type A og B.

(d)Anbefales i forbindelse med arbejde, som indebærer direkte kontakt med de pågældende agenser.

(e) Omfatter to virus: en »buffalopox«-virusslægt og en »vaccinia«-virusvariant.

(f) Kokoppevariant.

(g) Vacciniavariant.

(h) Der foreligger indtil dato ikke noget bevis for sygdom hos mennesker forårsaget af andre retrovira fra aber. Som forebyggende foranstaltning anbefales indeslutningsniveau 3 i forbindelse med arbejde med dem.

PRIONSYGDOMSAGENSER

Biologisk agens Klassifikation Bemærkninger
Creutzfeldt-Jakobs sygdom 3 (*) D (a)
Variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom 3 (*) D (a)
Bovin spongiform encephalopati (BSE) og andre relaterede animalske TSE'er 3 (*) D (a)
Gerstmann-Sträussler-Scheinker-syndrom (GSSS) 3 (*) D (a)
Kuru 3 (*) D (a)
Scrapie 2  

(*) Jf. indledende bemærkning nr. 8.

(a) Anbefales i forbindelse med arbejde, som indebærer direkte kontakt med de pågældende agenser.

PARASITTER

NB: For så vidt angår biologiske agenser på denne liste, er angivelsen af hele slægten efterfulgt af »spp.« en henvisning til de øvrige arter, som ikke specifikt er medtaget på listen, men som vides at fremkalde sygdom hos mennesker. Se note 3 i de indledende bemærkninger for yderligere oplysninger.

Biologisk agens Klassifikation Bemærkninger
Acanthamoeba castellani 2  
Ancylostoma duodenale 2  
Angiostrongylus cantonensis 2  
Angiostrongylus costaricensis 2  
Anisakis simplex 2 A
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2  
Babesia microti 2  
Balamuthia mandrillaris 3  
Balantidium coli 2  
Brugia malayi 2  
Brugia pahangi 2  
Brugia timori 2  
Capillaria philippinensis 2  
Capillaria spp. 2  
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) 2  
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini) 2  
Cryptosporidium hominis 2  
Cryptosporidium parvum 2  
Cyclospora cayetanensis 2  
Dicrocoelium dentriticum 2  
Dipetalonema streptocerca 2  
Diphyllobothrium latum 2  
Dracunculus medinensis 2  
Echinococcus granulosus 3 (*)  
Echinococcus multilocularis 3 (*)  
Echinococcus oligarthrus 3 (*)  
Echinococcus vogeli 3 (*)  
Entamoeba histolytica 2  
Enterobius vermicularis 2  
Enterocytozoon bieneusi 2  
Fasciola gigantica 2  
Fasciola hepatica 2  
Fasciolopsis buski 2  
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis) 2  
Heterophyes spp. 2  
Hymenolepis diminuta 2  
Hymenolepis nana 2  
Leishmania aethiopica 2  
Leishmania brasiliensis 3 (*)  
Leishmania donovani 3 (*)  
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis) 3 (*)  
Leishmania infantum (Leishmania chagasi) 3 (*)  
Leishmania major 2  
Leishmania mexicana 2  
Leishmania panamensis (Viannia panamensis) 3 (*)  
Leishmania peruviana 2  
Leishmania tropica 2  
Leishmania spp. 2  
Loa loa 2  
Mansonella ozzardi 2  
Mansonella perstans 2  
Mansonella streptocerca 2  
Metagonimus spp. 2  
Naegleria fowleri 3  
Necator americanus 2  
Onchocerca volvulus 2  
Opisthorchis felineus 2  
Opisthorchis spp. 2  
Paragonimus westermani 2  
Paragonimus spp. 2  
Plasmodium falciparum 3 (*)  
Plasmodium knowlesi 3 (*)  
Plasmodium spp. (humain & simien) 2  
Sarcocystis suihominis 2  
Schistosoma haematobium 2  
Schistosoma intercalatum 2  
Schistosoma japonicum 2  
Schistosoma mansoni 2  
Schistosoma mekongi 2  
Strongyloides stercoralis 2  
Strongyloides spp. 2  
Taenia saginata 2  
Taenia solium 3 (*)  
Toxocara canis 2  
Toxocara cati 2  
Toxoplasma gondii 2  
Trichinella nativa 2  
Trichinella nelsoni 2  
Trichinella pseudospiralis 2  
Trichinella spiralis 2  
Trichomonas vaginalis 2  
Trichostrongylus orientalis 2  
Trichostrongylus spp. 2  
Trichuris trichiura 2  
Trypanosoma brucei brucei 2  
Trypanosoma brucei gambiense 2  
Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (*)  
Trypanosoma cruzi 3 (*)  
Wuchereria bancrofti 2  

(*) Jf. indledende bemærkning nr. 8.

SVAMPE

NB: For så vidt angår biologiske agenser på denne liste er angivelsen af hele slægten efterfulgt af »spp.« en henvisning til de øvrige arter, som ikke specifikt er medtaget på listen, men som vides at fremkalde sygdom hos mennesker. Se note 3 i de indledende bemærkninger for yderligere oplysninger.

Biologisk agens Klassifikation Bemærkninger
Aspergillus flavus 2 A
Aspergillus fumigatus 2 A
Aspergillus spp. 2  
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3  
Blastomyces gilchristii 3  
Candida albicans 2 A
Candida dubliniensis 2  
Candida glabrata 2  
Candida parapsilosis 2  
Candida tropicalis 2  
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides) 3  
Cladophialophora modesta 3  
Cladophialophora spp 2  
Coccidioides immitis 3 A
Coccidioides posadasii 3 A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora) 2 A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2  
Emmonsia parva var. crescens 2  
Epidermophyton floccosum 2 A
Epidermophyton spp. 2  
Fonsecaea pedrosoi 2  
Histoplasma capsulatum 3  
Histoplasma capsulatum var. farciminosum 3  
Histoplasma duboisii 3  
Madurella grisea 2  
Madurella mycetomatis 2  
Microsporum spp. 2 A
Nannizzia spp 2  
Neotestudina rosatii 2  
Paracoccidioides brasiliensis 3 A
Paracoccidioides lutzii 3  
Paraphyton spp. 2  
Rhinocladiella mackenziei 3  
Scedosporium apiospermum 2  
Scedosporium prolificans (inflatum) 2  
Sporothrix schenckii 2  
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei) 2 A
Trichophyton rubrum 2 A
Trichophyton tonsurans 2 A
Trichophyton spp. 2  

Indhold

Indhold

Henter PDF