Gå til hovedindholdet

Anmeld arbejde med asbest

Hvis I skal udføre asbestarbejde, skal I anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet.

Asbestarbejde, det vil sige arbejde med asbest og materialer, som indeholder asbest, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. 

I skal anmelde arbejdet på forhånd, og så vidt muligt senest 8 dage før I går gang. Ved fx akut reparationsarbejde, skal I anmelde det, så snart det kan lade sig gøre. Også hvis det først kan ske, efter I har udført arbejdet.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at asbestarbejde bliver anmeldt.

Anmeld asbestarbejde til Arbejdstilsynet - Virk

Spørgsmål og svar

  • Hvornår skal et asbestarbejde ikke anmeldes til Arbejdstilsynet?

    Der er enkelte former for asbestarbejde, der ikke skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

    Det gælder i tilfælde, hvor det konkrete asbestarbejde udføres på en sådan måde, at eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet, og hvor grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet.  Det er desuden en forudsætning, at arbejdet udføres som en af fire konkrete former for asbestarbejde.

    Læs mere om forudsætningerne for, at der ved asbestarbejdet kan ses bort fra kravet om at anmelde arbejdet:

    Asbestarbejde med lavt støvniveau

Læs mere om at arbejde sikkert med asbest

Læs mere om asbest og de pligter arbejdsgiveren har, når der er ansatte, som kan blive udsat for asbest.

Asbest i arbejdsmiljøet

Henter PDF