G� til hovedindholdet

Anmeld arbejde med asbest

Hvis I skal arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger eller udføre andet arbejde, hvor I kan blive udsat for asbest, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet.

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger samt i skibe, tog og maskiner skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet sættes i gang.

Andet indvendigt og udvendigt arbejde, hvor ansatte er udsat for eller kan formodes at blive udsat for asbeststøv, skal også anmeldes til Arbejdstilsynet.

Det kan fx være:

  • Oprydning efter brand eller omfattende stormskader med større mængder knuste tag- og vægplader, som indeholder asbest
  • Nedtagning af større mængder af plane cementtagplader, dvs. skiferplader, som indeholder asbest.

Anmeld arbejde med asbest til Arbejdstilsynet - virk.dk

Spørgsmål og svar

Læs mere om at arbejde sikkert med asbest

Læs mere om asbest og de pligter arbejdsgiveren har, når der er ansatte, som kan blive udsat for asbest.

Undgå at komme i kontakt med asbeststøv

Henter PDF