Gå til hovedindholdet

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Der er enkelte former for asbestarbejde, der kan betegnes som asbestarbejde med lavt støvniveau. Forskellen fra andet asbestarbejde er alene, at der for asbestarbejde med lavt støvniveau er enkelte af asbestbekendtgørelsens krav, der ikke gælder.

Betegnelsen asbestarbejde med lavt støvniveau bruges, når det konkrete arbejde udføres på en sådan måde, at eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet. Arbejdet skal desuden udføres på en sådan måde, at grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet.

Det betyder, at det er en forudsætning, at eventuel støvudvikling kun må forekomme spredt i korte øjeblikke under arbejdet. Som retningslinje kan der tages udgangspunkt i, at støvet i luften i arbejdsområdet skal holdes på lavt niveau uden større udsving. Hvis der foretages eksempelvis tre repræsentative korttidsmålinger på tidspunkter med eventuel støvudvikling under arbejdet, bør de alle være under en tiendedel af grænseværdien, jf. standarden DS/EN 689:2018+AC:2019.

Desuden er det også en forudsætning, at arbejdet udføres som en af følgende fire former for asbestarbejde:

  1. Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med materialer, der ikke er smuldrer let. Det kan fx være spartling af små huller.
  2. Fjernelse af ubeskadiget materiale uden ødelæggelse heraf, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice.
  3. Indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
  4. Overvågning og kontrol af luften samt indsamling og analyse af prøver for at fastslå, om et givent materiale indeholder asbest.

Asbestarbejde ved lavt støvniveau skal udføres efter reglerne i asbestbekendtgørelsen. Dog kan der ses bort fra følgende krav:

  • Anmeldelse af asbestarbejde til Arbejdstilsynet.
  • Adgang til to omklædningsrum adskilt af et baderum.
  • Registrering af oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde, i en protokol.
  • Adgang til en helbredsundersøgelse for ansatte, der udfører asbestarbejde.

Sidst revideret: 30. juni 2023

Henter PDF