Gå til hovedindholdet

Autorisation for nedrivning af asbest

Virksomheder skal fra 1. januar 2025 være autoriseret for at nedrive asbestholdigt materiale. Her kan I finde viden om ordningen, og hvordan I får en autorisation.

tag med asbest

Fra 1. januar 2025 skal jeres virksomhed være autoriseret, hvis I skal arbejde med nedrivning af asbest. 

Ikke-autoriserede virksomheder og private må dog udføre kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter som fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser fastgjort med asbestholdig fliseklæb.

På denne side kan du blive klogere på den nye ordning.

Sådan får I en autorisation for nedrivning af asbest

I skal ansøge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen, men før I søger, skal I have et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig tilknyttet virksomheden.

Her kan du læse, hvordan I bærer jer ad med at få autorisation.

Få udarbejdet et kvalitetsledelsessystem

I skal få udarbejdet et kvalitetsledelsessystem til egenkontrol af jeres arbejde med nedrivning af asbest. Kvalitetsledelsessystemet skal beskrive, hvordan I arbejder med nedrivning af asbestholdigt materiale og indeholde slutevaluering af, om arbejdet er udført efter Arbejdstilsynets regler om asbest.

I kan få ekstern hjælp til at udarbejde kvalitetsledelsessystemet, men I kan også udarbejde det selv.

Kvalitetsledelsessystemet skal forhåndsgodkendes

Når I har fået udarbejdet et kvalitetsledelsessystem, skal I ansøge om at få systemet forhåndsgodkendt af en uafhængig kontrolinstans, der skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Kort tid efter den 1. juli kan I finde en oversigt over godkendte kontrolinstanser på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Senere vil kontrolinstansen skulle godkende kvalitetsledelsessystemet og efterprøve det løbende.

Få en fagligt ansvarlig

For at blive autoriseret skal I også have en godkendt fagligt ansvarlig tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen inden for virksomhedens normale forretningstid.

Den fagligt ansvarlige skal sikre, at opgaver, der kræver autorisation, er bemandet korrekt og bliver udført af medarbejdere, der er instrueret tilstrækkeligt. Den fagligt ansvarlige skal også sikre, at der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med arbejdet, og at arbejdet udføres efter Arbejdstilsynets regler om asbest.

For at blive godkendt som fagligt ansvarlig skal personen have disse to AMU-uddannelser:

 • den eksisterende 4-dages arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale med prøveaflæggelse (kompetencegivende prøve), og
 • en ny, supplerende arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) af kortere varighed for fagligt ansvarlige med prøveaflæggelse (autorisationsprøve).

Tilmelding til den nye AMU-uddannelse forventes at kunne ske på hjemmesiden amukurs.dk fra september 2024.

Tilmelding til den nye AMU-uddannelse - amukurs.dk

Når personen har de to AMU-uddannelser, skal vedkommende ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på virk.dk. Vedkommende skal her benytte sit MitID til at logge ind, da godkendelsen er personlig. Gebyret for ansøgning er 4.975 kr.

Søg om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen

Når virksomheden har fået sit kvalitetsledelsessystem forhåndsgodkendt og har en godkendt fagligt ansvarlig tilknyttet virksomheden, kan I ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at blive autoriseret.

I sender jeres ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen på virk.dk. Virksomheden skal betale et gebyr på 4.975 kr. i forbindelse med ansøgningen.  

Få mere viden

 • Autorisationsordningens betydning for virksomheder

  Fra 1. januar 2025 skal virksomheder være autoriseret for at nedrive asbestholdigt materiale

  Autorisationsordningen for nedrivning af asbest betyder, at nedrivning af asbestholdigt materiale kun må udføres af virksomheder, der er autoriseret til det af Sikkerhedsstyrelsen.

  Ikke-autoriserede virksomheder må dog udføre kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter som fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb.

  Sikkerhedsstyrelsen administrerer autorisationsordningen og fører et autorisationsregister over virksomheder, der er autoriseret til at nedrive asbest.

  Læs mere om ordningen på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

  Fra 1. januar 2025 skal virksomheder være autoriseret for at nedrive asbestholdigt materiale - sik.dk

  Spørgsmål og svar om autorisationer - sik.dk

  Autorisation og godkendelse inden for el, vvs, kloak, gas og nedrivning af asbest - sik.dk

  Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister - sik.dk

 • Autorisationsordningens betydning for private

  Fra 1. januar 2025 må nedrivning af asbestholdigt materiale kun udføres af virksomheder, der er autoriseret til det af Sikkerhedsstyrelsen. Det betyder, at private ikke selv må nedrive asbest, medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter, fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb.

  Private vil lovligt kunne nedrive fx et asbesttag frem til 1. januar 2025. Det er dog Arbejdstilsynets klare anbefaling, at private får hjælp til fx nedrivning af et asbesttag fra professionelle.

 • Hovedelementerne i autorisationsordningen for nedrivning af asbest

  En virksomhed kan ansøge om autorisation for nedrivning af asbest hos Sikkerhedsstyrelsen.

  Før I som virksomhed ansøger Sikkerhedsstyrelsen om autorisation, skal I have:

  1. et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem og
  2. en godkendt fagligt ansvarlig, der er tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen i virksomhedens normale forretningstid.

  Sikkerhedsstyrelsen administrerer autorisationsordningen.

  Læs mere om, hvordan I får en autorisation på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

  ”Få en virksomhedsautorisation” - sik.dk

 • Autorisationsordningens krav om et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem

  En virksomhed skal bl.a. have et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem for at blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen til at nedrive asbestholdigt materiale

  Kvalitetsledelsessystemet er en virksomheds egenkontrolsystem og skal beskrive virksomhedens arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale og indeholde en slutevaluering af, om arbejdet er udført i overensstemmelse med asbestreglerne.

  Kvalitetsledelsessystemet skal også indeholde oplysninger om virksomhedens organisation og kompetencer, bemanding af opgaver og dokumentation for, hvordan opgaverne udføres.

  En virksomhed kan vælge at indgå aftale med en privat aktør om at udarbejde et kvalitetsledelsessystem eller udarbejde det selv. Virksomheden behøver ikke nødvendigvis at have en godkendt fagligt ansvarlig for at kunne udarbejde sit kvalitetsledelsessystem.

  Når I som virksomhed har fået udarbejdet et kvalitetsledelsessystem, skal I ansøge om at få systemet forhåndsgodkendt af en uafhængig kontrolinstans, der skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Kort tid efter den 1. juli 2024 vil der være en oversigt over godkendte kontrolinstanser på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

  Læs mere herom på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

  Kvalitetsledelsessystem - sik.dk 

  Kontrolinstanser godkendt af Sikkerhedsstyrelsen - sik.dk

 • Autorisationsordningens krav om en godkendt fagligt ansvarlig

  En virksomhed skal bl.a. have en godkendt fagligt ansvarlig tilknyttet for at blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen til at nedrive asbestholdigt materiale.

  En person, som skal arbejde som fagligt ansvarlig, skal ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt til det. Det er en personlig godkendelse.

  For at blive godkendt som fagligt ansvarlig skal personen have disse to AMU-uddannelser:

  1. den eksisterende 4-dages arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale med prøveaflæggelse (kompetencegivende prøve), og
  2. en supplerende ny arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) af kortere varighed for fagligt ansvarlige med prøveaflæggelse (autorisationsprøve).

  Bevis for at have bestået prøven for hver af disse to uddannelser skal sendes til Sikkerhedsstyrelsen sammen med ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig.

  En fagligt ansvarlig skal i en virksomhed sikre, at opgaver, der kræver autorisation bemandes korrekt og bliver udført af medarbejderne, der er instrueret tilstrækkeligt. Den fagligt ansvarlige skal også sikre, at der bliver ført tilstrækkeligt tilsyn med udførelse af arbejdet, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler om asbest.

  Den fagligt ansvarlige skal være til stede i minimum 30 timer ugentligt inden for virksomhedens normale forretningstid. Sikkerhedsstyrelsen kan dog meddele dispensation fra dette tilknytningskrav, hvis særlige forhold gør sig gældende, og hvis omfanget af autorisationskrævende opgaver i virksomheden ikke nødvendiggør, at den fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden 30 timer ugentligt. Der skal søges om dispensation hos Sikkerhedsstyrelsen.

  Læs mere herom på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

  Fagligt ansvarlig - sik.dk

 • Vigtige tidsangivelser for virksomheder, der ønsker at blive autoriseret til nedrivning af asbest

  Kravet om autorisation for nedrivning af asbest gælder fra 1. januar 2025.

  Sikkerhedsstyrelsen vil kunne tage imod en virksomheds ansøgning om autorisation, når virksomheden har et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem og har en godkendt fagligt ansvarlig.

  Det vil være muligt at ansøge om autorisation, så snart den fagligt ansvarlige har gennemført uddannelsen.

  En kontrolinstans vil kunne tage imod ansøgning om forhåndsgodkendelse af en virksomheds kvalitetsledelsessystem, når kontrolinstansen er godkendt af SIK, som vil kunne ske kort tid efter 1. juli 2024. Når kontrolinstanser er godkendt, kan de ses på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: 

  Godkendte kontrolinstanser - sik.dk

  AMU-udbydere forventes at udbyde den nye AMU for fagligt ansvarlige fra august/september 2024. Det vil være en uddannelse af kortere varighed.

  Den 4-dages AMU i nedrivning af asbestholdigt materiale er en forudsætning for at deltage i den nye AMU for fagligt ansvarlige. Den nuværende 4-dages AMU udbydes i dag af flere uddannelsesinstitutioner under AMU.

  Hvis en virksomhed har etableret et kvalitetsledelsessystem, fået dette forhåndsgodkendt af en kontrolinstans og har en fagligt ansvarlig, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, skal styrelsen træffe afgørelse om autorisation senest 60 dage efter modtagelse af ansøgningen. Oftest foregår sagsbehandlingen hos Sikkerhedsstyrelsen væsentligt hurtigere.

 • Arbejdstilsynets og Sikkerhedsstyrelsens kontrol med autorisationsordningen

  Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheders overholdelse af arbejdsmiljøreglerne.

  Arbejdstilsynet fører under sit tilsyn med virksomheder kontrol med, at autorisationskrævende nedrivning af asbest udføres af en autoriseret virksomhed. Arbejdstilsynet tager imod anmeldelser om mistanke om uautoriseret nedrivning af asbest. Anmeldelse kan også ske til Sikkerhedsstyrelsen.

  Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, om en autoriseret virksomhed opfylder betingelserne for autorisation. Desuden undersøger Sikkerhedsstyrelsen bl.a. på baggrund af anmeldelser, om der fx foregår ulovlig annoncering fra virksomheder, som foregiver at være autoriserede uden at være det.

Ordningens betydning for private

Kravet om autorisation betyder, at private fra 1. januar 2025 ikke selv må nedrive asbest, medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter.

Fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb.

Find viden om reglerne

Du kan finde mere viden om reglerne for autorisationsordningen her:

Arbejdstilsynets og Sikkerhedsstyrelsen regler for autorisationsordningen

Sidst revideret: 13. juni 2024

Henter PDF