Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynets og Sikkerhedsstyrelsens regler om autorisation for nedrivning af asbest

Der er strenge arbejdsmiljøregler for udførelse af asbestarbejde. Fra 1. januar 2025 er der også krav om autorisation for nedrivning af asbest. Her kan du læse mere om reglerne.

Det er ifølge arbejdsmiljøloven et krav, at nedrivning af asbestholdigt materiale kun må udføres af autoriserede virksomheder. Kravet om autorisation gælder fra 1. januar 2025.

Desuden fremgår det af Arbejdstilsynets regler om asbest i arbejdsmiljøet, at kortvarig nedrivning af mindre karakter er undtaget fra kravet om autorisation. Det er fx nedtagning af enkelt asbestholdige tagplader, enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering. Disse eksempler er indskrevet i reglerne.

Arbejdstilsynet har også regler om den fagligt ansvarliges uddannelse og kvalifikationer under autorisationsordningen. Derudover har Arbejdstilsynet regler om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, hvorefter al nedrivning, der kræver autorisation, kun må udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse i nedrivning af asbest og er i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Sikkerhedsstyrelsen har regler om efter ansøgning at meddele virksomheder autorisation til nedrivning af asbestholdigt materiale. Der er regler om bl.a. Sikkerhedsstyrelsens procedurer for og behandling af ansøgning om autorisation og godkendelse som fagligt ansvarlig, afslag på ansøgning, dispensation, bortfald af autorisation/godkendelse som fagligt ansvarlig og tilbagekaldelse af autorisation. Der er også regler om den fagligt ansvarliges opgaver i en autoriseret virksomhed og dennes tilknytning til virksomheden.

Asbest i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 744 - 2024

Fagligt ansvarliges kvalifikationer og uddannelse under autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale - Bekendtgørelse 708 - 2024

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet - Sikkerhedsstyrelsen - Retsinformation

Kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og asbestområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet - Sikkerhedsstyrelsen -Retsinformation

Godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og asbestområdet - Sikkerhedsstyrelsen - Retsinformation

Udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og kloakinstallationsområdet og asbestområdet på baggrund af udenlandske kvalifikationer - Sikkerhedsstyrelsen - Retsinformation

Spørgsmål og svar om autorisationer - Sikkerhedsstyrelsen

Autorisation og godkendelse inden for el, vvs, kloak, gas og nedrivning af asbest - Sikkerhedsstyrelsen

Sidst revideret: 25. juni 2024

Henter PDF