Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om fagligt ansvarliges kvalifikationer og uddannelse under autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 708 af 12. juni 2024 om fagligt ansvarliges kvalifikationer og uddannelse under autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale

I medfør af § 49 h, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 629 af 11. juni 2024 om lov om arbejdsmiljø, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. For at opnå godkendelse som fagligt ansvarlig under autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale efter bekendtgørelse om autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet skal personen have gennemført

  1. en uddannelse i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale i overensstemmelse med bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med prøveaflæggelse (kompetencegivende prøve), og
  2. en uddannelse for fagligt ansvarlige under autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale med prøveaflæggelse (autorisationsprøve).

§ 2. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer en person skal være i besiddelse af, før der kan udstedes dokumentation for bestået autorisationsprøve for uddannelsen nævnt i § 1, nr. 2.

Stk. 2. Der udstedes dokumentation for bestået autorisationsprøve, jf. § 1, nr. 2, når prøven er bestået.

Stk. 3. Prøvebeviset, jf. stk. 2, kan foreligge i elektronisk form.

§ 3. Uddannelse for fagligt ansvarlige, jf. § 1, nr. 2, kan gennemføres som led i en faglig erhvervsuddannelse eller som en særskilt uddannelse.

Stk. 2. Personer, der har gennemført en uddannelse og aflagt en prøve, jf. § 1, nr. 2, som led i en faglig erhvervsuddannelse, kan dokumentere besiddelse af kvalifikationerne i bilag 1 ved bevis for uddannelse, hvis den pågældende uddannelse var en del af erhvervsuddannelsen på det tidspunkt, hvor denne blev gennemført.

§ 4. Uddannelse for fagligt ansvarlige, jf. § 1, nr. 2, gennemføres efter lovgivningen om arbejdsmarkedsuddannelser og om erhvervsuddannelser.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024.

Arbejdstilsynet, den 12. juni 2024

Sine Frederiksen / Ina Josefine Jochimsen

Bilag

1 - Kvalifikationskrav efter endt uddannelse med henblik på godkendelse som fagligt ansvarlig for autorisationskrævende nedrivning af asbestholdigt materiale

Indhold

Indhold

Henter PDF