Gå til hovedindholdet

Anmeld en erhvervssygdom

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme, hvis de konstaterer eller får mistanke om, at en patient har fået en sygdom som følge af påvirkninger på arbejdet.

Som læge eller tandlæge skal du anmelde konstaterede eller formodede erhvervssygdomme. Det betyder, at du har pligt til at anmelde det, hvis du har en mistanke om, at din patients sygdom er arbejdsbetinget.

Du skal foretage anmeldelsen senest 8 uger efter, at du har fået en formodning om, at sygdommen kan skyldes påvirkninger på arbejdet. Du kan med fordel vedhæfte patientens journal til anmeldelsen. Det sikrer en mere effektiv behandling af arbejdsskadesagen.

Når du anmelder en erhvervssygdom via virk.dk, bliver anmeldelsen sendt videre til de rette myndigheder og parter, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Arbejdstilsynet.

Anmeld erhvervssygdom - Virk

Læs mere om læger og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme og se eksempler, der kan hjælpe med at afklare tvivlsspørgsmål om, hvad der skal anmeldes.

Læger og tandlægers anmeldepligt - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Spørgsmål og svar

 • Hvad sker der, når en erhvervssygdom er blevet anmeldt på virk.dk?

  Når en erhvervssygdom er anmeldt via virk.dk, vil anmeldelsen blive sendt videre til de rette myndigheder og parter, herunder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Arbejdstilsynet.

  Den sygdomsramte får dermed mulighed for at få erstatning for varigt mén eller tab af erhvervsevne, hvis AES kan anerkende sygdommen som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven.

  Den sygdomsramte kan til enhver tid bede om, at AES undlader at behandle sagen, hvis vedkommende måtte ønske det. Arbejdstilsynet modtager anmeldelsen alligevel, og den bidrager dermed både til at opbygge viden om skadelige påvirkninger og til arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet for andre.

 • Kan en borger selv anmelde en erhvervssygdom?

  Hvis du mener, at du er blevet syg af dit arbejde, er det vigtigt, at du går til egen læge eller tandlæge for at blive undersøgt og for at fortælle om din mistanke. Derefter skal din læge eller tandlæge vurdere, om sygdommen skal anmeldes.

  Under særlige omstændigheder kan du selv anmelde sygdommen, fx hvis din læge eller tandlæge ikke har anmeldt den.

  Læs mere om, hvem der har pligt til at anmelde henholdsvis erhvervssygdomme og arbejdsulykker – og hvornår en borger selv kan anmelde en arbejdsskade.

  Anmeldelse af arbejdsskader - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Anmeld på virk.dk

Læs mere om erhvervssygdomme

Læs mere om erhvervssygdomme og hvordan de kan forebygges.

Erhvervssygdomme

Henter PDF