Gå til hovedindholdet

Meld tilbage på påbud fra Arbejdstilsynet

Ved at logge på at.dk får I adgang til at melde tilbage på påbud, høring, tilbud om aftaleforløb mv. I kan også se de sager, I har med Arbejdstilsynet.

Hvis I som virksomhed har fået et påbud med frist, et strakspåbud eller et forbud har I pligt til – inden fristens udløb – at meddele Arbejdstilsynet, hvordan I har løst det arbejdsmiljøproblem, der udløste afgørelsen.

For virksomheder med dansk CVR-nummer er det obligatorisk at bruge Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning til formålet. Her er det også muligt at svare på en skriftlig høring, søge om fristforlængelse eller klage over en afgørelse.

Log på Virksomhedens sagsoverblik med MitID Erhverv

Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er blevet løst på en tilfredsstillende måde.

Hjælp til log ind

Adgang til Virksomhedens sagsoverblik kræver MitID Erhverv med særlige rettigheder.

Hjælp til log ind

Sidst revideret: 15. september 2022

Henter PDF