Gå til hovedindholdet

Sådan opgøres antallet af ansatte ved etablering af AMO

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Men hvordan opgør man antallet af ansatte? Det kan du læse her.

Når I skal opgøre antallet af medarbejdere i virksomheden, skal alle, der ikke er chef eller arbejdsleder, tælles med.

En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en ansat, hvis arbejde primært består i at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller i en del af virksomheden. Hvis ledelsesopgaven fylder mere end 50 % af arbejdsdagen bør personen derfor ikke tælle med i opgørelsen over antal ansatte ved etablering af AMO.
 
Deltidsansatte og løstansatte skal tælles med. Det samme skal vikarer, praktikanter og lærlinge. Også ansatte på beskyttede værksteder og ansatte i beskæftigelses- og aktiveringsprojekter, produktionsskoler og lignende skal tælles med.

Reglerne gælder, selv om medarbejdere udfører deres arbejde hjemme f.eks. kontoransatte med hjemmearbejde.

Reglerne gælder derimod ikke, når arbejdet udføres:

  • i arbejdsgiverens private husholdning
  • udelukkende af medlemmer af arbejdsgiverens familie, der hører til arbejdsgiverens husstand
  • af ansatte i militæret, når de udfører militærtjeneste

Særligt om arbejde af arbejdsgiverens familie

Medlemmer af arbejdsgiverens familie skal tælles med, når I opgør antal ansatte i virksomheden. Det betyder, at hvis en virksomhed har 11 ansatte og 2 af de ansatte er arbejdsgiverens familie, så er der krav om etablering af AMO.

Hvis arbejdet derimod udelukkende udføres af medlemmer af arbejdsgiverens familie, der hører til arbejdsgiverens husstand, så gælder kravet om AMO ikke.

Undtagelser ved arbejde på kontorer og i butikker

På kontorer og i butikker skal I kun medregne de ansatte, der arbejder mindst ti timer om ugen. Timetallet skal beregnes som et gennemsnit, der er målt over tre måneder.

Undtagelser ved arbejde i udlandet

Medarbejdere, som kun udfører arbejde i udlandet, skal ikke tælles med. Medarbejdere, der både er beskæftiget i udlandet og i hjemmevirksomheden, tæller med i arbejdsstyrken, når det drejer sig om at oprette AMO i hjemmevirksomheden.

Undtagelser ved sæsonbetonet virksomhed

Ved sæsonbetonet virksomhed vil en AMO ikke få en rimelig funktionsperiode. Det gælder f.eks. for visse restauranter, butikker og campingpladser, der kun har åbent i korte perioder af året, eller hvor antallet af ansatte varierer sæsonbestemt, f.eks. ved jordbærplukning i landbruget. Derfor skal disse virksomheder kun oprette en AMO, når 10 eller flere ansatte er beskæftiget samtidigt i mindst 3 ud af 12 sammenhængende måneder.

Undtagelser ved frivilligt arbejde

Hvis det frivillige arbejde har karakter af fritidsaktiviteter og arbejdet udføres for almennyttige foreninger, der ikke har fortjeneste som formål, så er I fritaget for kravet om etablering af en AMO.

Frivilligt arbejde i organisationer som f.eks. spejder- eller idrætsforeninger er normalt ikke arbejde for en arbejdsgiver, og derfor er der ikke krav om at etablere en AMO. Hvis der i foreningerne udføres arbejde for en arbejdsgiver, skal reglerne derimod følges. Det gælder f.eks. for professionelle idrætsudøvere i sportsklubber.

Skal I etablere en AMO for første gang?

En guide til dig, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i en virksomhed med 10-34 ansatte:

Guide: Sådan etablerer du en arbejdsmiljøorganisation

Henter PDF