Gå til hovedindholdet

Afholdelse af seminarer m.v. med bygge- og anlægsbranchen

At-intern instruks IN-18-5. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor. Ikrafttræden: 1. juli 2005. Senest revideret: 29. juni 2005.

Emne og baggrund

Det lokale samarbejde mellem repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet er af stor betydning for arbejdsmiljøindsatsen. Siden 1970’erne er samarbejdet med parterne på bygge- og anlægsområdet bl.a. sket gennem de såkaldte B/A-kontaktudvalg.

Som følge af den nye struktur med 4 tilsynscentre er den lokale forankring for det nuværende samarbejde forsvundet. Det skyldes bl.a. en større geografisk spredning inden for de enkelte centre, samt at organisationernes lokale struktur ikke svarer til Arbejdstilsynets centerstruktur.

Det er på denne baggrund - og efter drøftelse med parterne - vurderingen, at der er behov for at tilpasse og samtidig udvikle de eksisterende samarbejdsformer. Der skal åbnes op for et mere smidigt tilrettelagt samarbejde med en bredere kreds af deltagere.

Instruks

De 4 tilsynscentre skal årligt afholde 1-2 seminarer, temakonferencer eller lignende, hvor bygge- og anlægsbranchen og Arbejdstilsynet kan drøfte aktuelle emner og problemstillinger.

Deltagerkredsen skal omfatte alle relevante interessenter på bygge- og anlægsområdet, herunder repræsentanter for de projekterende og rådgivende virksomheder.

Herudover kan centrene nedsætte ad hoc-udvalg, hvis der er behov for drøftelse og samarbejde om nye tiltag, særlige problemstillinger m.v. 

Henter PDF