Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Inspiration fra forskellige arbejdspladser: Ergonomi

Der er mange måder at arbejde med det ergonomiske arbejdsmiljø på arbejdspladser på. Disse cases beskriver, hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med at forebygge muskel- og skeletbesvær.

Der er stor variation i, hvordan arbejdspladserne har arbejdet med at forebygge muskel- og skeletbesvær afhængig af, hvilke opgaver arbejdspladsen varetager.

Læs de forskellige cases:

Bedre ergonomi giver højere bundlinje (Produktion, Bornholm)

Bedre forflytning af svært overvægtige (Plejepersonale, Stevns Kommune)

Bedre forflytninger i ældreplejen (Plejepersonale, Ærø Kommune)

Bedre fysik med nye redskaber og fælles træning (Hjemmeplejen, Varde Kommune)

Bevægelse i hverdagen på kontoret (Lægesekretærer, Aalborg Sygehus)

Børnene skal se tingene en gang, så har de den (Vuggestue, København)

Daglig træning med elastik lindrer ømme muskler (Lægemiddelstyrelsen)

Daglige øvelser skaber sundhed og arbejdsglæde (Borgercenter Bornholm)

Dagplejerne løfter mindre (Dagplejere, Kolding Kommune)

De er blevet afhængige af den røde elastik (Region Sjælland)

Det er slut med at spille helt (Botilbuddet Midgården, beboere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne)

Fokus på den enkeltes behov giver færre smerter (Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus)

Frelsens Hær Genbrug (løft)

Godt arbejdsmiljø skaber børnetrivsel (Kan selv - vil selv, Børnehuset Mundi)

Hos os hænger fysisk og psykisk trivsel sammen (Teknisk afdeling, Aarhus Universitetshospital)

Motion i arbejdstiden - en investering (Nestlé, kontor)

Nu er løft et bandeord (Bornholms Hospital)

Rend og hop og få pulsen op (Dagplejere, Aalborg Kommune)

Små ændringer gør stor forskel (Sterilcentralen, Slagelse Sygehus)

Til kamp mod dårlige vaner (Forflytninger, Bispebjerg Hospital)

Uddannelse giver mere variation og mindre slid (Regionshospitalet i Holstebro)

Uddannelse og viden er nøglen til sund ergonomi (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU)

Vi blander os ikke udenom (midtVask, Aarhus Universitetshospital)Henter PDF