Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Hvilke regler gælder ved hjemmearbejde?

Som udgangspunkt gælder hele arbejdsmiljølovgivningen ved hjemmearbejde. Med hjemmearbejde på denne temaside menes det arbejde, som ansatte udfører for deres arbejdsgivere hjemmefra.

Kvinde sidder foran computer, i eget hjem

Der er fastsat visse undtagelser fra arbejdsmiljøreglerne i forhold til hjemmearbejde. Undtagelserne omfatter navnlig følgende områder:

Krav til indretning af arbejdsstedet ved hjemmearbejde

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO)

Daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn.

Den øvrige arbejdsmiljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivningens krav til arbejdets udførelse, psykisk arbejdsmiljø, anvendelse af tekniske hjælpemidler og arbejde med stoffer og materialer m.v., gælder således også ved hjemmearbejde.

Beskæftigelsesministeren har i arbejdsmiljøforligskredsen opnået tilslutning til at lade et regeludvalg under Arbejdsmiljørådet se på reglerne for hjemmearbejde på baggrund af et oplæg fra Arbejdstilsynet. Det forventes, at reviderede regler på området kan træde i kraft ved årsskiftet.

Få svar på spørgsmål om hjemmearbejde

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar om hjemmearbejde. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du skrive til Arbejdstilsynets Call Center på denne adresse:

at@at.dk

Så svarer vi, så hurtigt vi kan.

Generelt

Pligter i forhold til arbejdsmiljøloven ved hjemmearbejde

 • Hvilke krav kan arbejdsgiveren stille, hvis den ansatte ikke lever op til sit ansvar om at medvirke til ordentlige arbejdsforhold?

  Det er de ansættelsesretlige forhold- og ikke arbejdsmiljølovgivningen – der regulerer, hvad arbejdsgiveren kan gøre, hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet. Det afhænger af aftaleforholdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte og den overenskomst, som den ansatte måtte være omfattet af. Normalt vil det være sådan, at hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet, så vil arbejdsgiveren i sidste instans kunne afskedige den ansatte.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

 • Hvad er ansattes ansvar i forhold til at sikre, at arbejdsforholdende er forsvarlige ved hjemmearbejde?

  Ved hjemmearbejde skal ansatte medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

  Det betyder også, at de ansatte aktivt skal medvirke til, at hjemmearbejdsstedet er indrettet forsvarligt, herunder, at inventar herunder arbejdsbord og stol samt arbejdsudstyr anvendes efter hensigten, og at arbejdet hjemme i øvrigt udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Bliver ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Det gælder også i forhold til hjemmearbejde.

  Læs alle spørgsmål-svar om hjemmearbejde

Regler for indretningen af hjemmearbejdspladsen

Arbejdsskader ved hjemmearbejdeHenter PDF