G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved tækkearbejde på tag i ca. 5 meters højde og i ca. 14 meters højde (2 forhold) –Strafudmåling (kumulation)

Vestre Landsrets dom afsagt den 26. marts 2002 af 3. afdeling i ankesag nr. S-2871-01

Indhold

Indhold

Henter PDF