Grøn smiley

Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Grøn smiley

En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. 

Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden kun har fået afgørelser om formelle overtrædelser og har bragt forholdene i orden, og den tilhørende gule smiley er slukket.

Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser,

  • hvornår virksomheden, har fået et tilsyn eller
  • hvornår virksomheden har afsluttet sit udestående med Arbejdstilsynet.  

Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter 3 år.

Der påbegyndes en ny treårsperiode efter hvert tilsyn.

Hvornår kan den grønne smiley blive fjernet?

Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Det vil sige, hvis virksomheden får et forbud, et strakspåbud, et rådgivningspåbud, et påbud med frist eller  'afgørelse uden handlepligt’.

Hvornår får virksomheden den grønne smiley igen?

En virksomhed, der har fået en gul eller rød smiley ved et tilsyn, får den grønne smiley igen efter et nyt tilsyn uden anmærkninger. Hvis den gule smiley er udløst af påbud om en formel overtrædelse, får virksomheden dog en grøn smiley, når den gule smiley slukker.

Virksomheder med en grøn smiley, som er udløbet eller ved at udløbe, og virksomheder, der ikke har en smiley, kan bestille et tilsyn hos Arbejdstilsynet. Tilsynet bliver gennemført senest 6 måneder efter, at Arbejdstilsynet har modtaget bestillingen.

Hvis virksomheden har fået en grøn smiley ved et tilsyn, men efterfølgende får en gul eller rød smiley ved et detailtilsyn, får virksomheden den grønne smiley tilbage, når den gule eller røde smiley slukker.