G� til hovedindholdet

Grøn smiley

Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Grøn smiley

En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø (grundtilsyn). 

Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret:

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden kun har fået afgørelser om formelle overtrædelser og har bragt forholdene i orden, og den tilhørende gule smiley er slukket.

Virksomheden får ikke en grøn smiley, hvis virksomheden indgår en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser:

  • hvornår virksomheden, har fået et tilsyn, hvor der er set på det væsentlige arbejdsmiljø, eller
  • hvornår virksomheden har afsluttet sit udestående med Arbejdstilsynet.  

Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter 3 år.

Der påbegyndes en ny treårsperiode efter hvert tilsyn.

Hvornår kan den grønne smiley blive fjernet?

Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Det vil sige, hvis virksomheden får et forbud, et strakspåbud, et kompetence påbud, et påbud med frist eller en afgørelse uden handlepligt.

Den grønne smiley bliver også fjernet, hvis Arbejdstilsynet og virksomheden indgår en aftale om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Hvornår får virksomheden den grønne smiley igen?

En virksomhed, der har fået en gul eller en rød smiley ved et grundtilsyn, hvor Arbejdstilsynet har gennemgået det væsentlige arbejdsmiljø, får den grønne smiley igen, når Arbejdstilsynet har gennemført et nyt grundtilsyn uden, at virksomheden har fået nogen afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det samme gælder, hvis virksomheden efter tilsynet indgår en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete problemer.

Hvis virksomheden har fået en grøn smiley, men efterfølgende får en gul eller rød smiley ved et specialtilsyn, får virksomheden den grønne smiley tilbage, når den gule eller røde smiley slukker.

Hvis virksomheden har fået en grøn smiley, men efter et efterfølgende specialtilsyn indgår en aftale om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer, får virksomheden den grønne smiley tilbage, når de arbejdsmiljøproblemer, der er indgået aftale om, er løst og det er kontrolleret af Arbejdstilsynet.

Virksomheder med en grøn smiley, som er udløbet eller ved at udløbe, og virksomheder, der ikke har en smiley kan bestille et tilsyn, hvor der bliver set på det væsentlige arbejdsmiljø. Tilsynet bliver gennemført senest 6 måneder efter, at Arbejdstilsynet har modtaget bestillingen.

Henter PDF