Gå til hovedindholdet

Sådan søger du

Hvis du søger efter en titel, kan du søge efter titlen i citationstegn for at få et mere specifikt søgeresultat. Fx "Arbejdets udførelse".
Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alle regeltyper: AT-vejledninger, Bekendtgørelser eller Love & EU-forordninger.

Du kan vælge at afgrænse din søgning, så du får færre resultater.

  • Søg i resultater: Søg efter bestemte ord i reglerne der vises i resultatlisten.
  • Type: Du har mulighed for at vælge en bestemt regeltype – fx AT-vejledninger.
  • Branche: Du har mulighed for at vælge en (eller flere) branche(r) som du vil begrænse søgningen til.
  • Emne: Du kan vælge et (eller flere) arbejdsmiljøområder du vil søge inden for.
  • Avancerede indstillinger: Du kan vælge at få vist søgeresultatet detaljeret med en kort beskrivelse af hvad vejledningen omhandler, eller kun søgeresultatets titel og evt. bilag. Du har også mulighed for at vælge AT-vejledninger under et enkelt begyndelsesbogstav.

Du kan kombinere alle ovenstående. Der sættes automatisk et OG mellem de valg du træffer, således at flere valg i afgræsningerne betyder færre søgeresultater.

Tal i parenteser viser hvor mange Regler, der er tilknyttet det valg du træffer.

Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.

Nye regler

Find en oversigt over den nyeste lovgivning og nye regler.

Nyt om regler

Hvad er en AT-vejledning?

AT-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. AT-vejledninger bruges til

- at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
- at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
- at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
- at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

AT-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre - men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en AT-vejledning.

Benytter virksomhederne andre fremgangsmåder vil Arbejdstilsynet vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne som det, der fremgår af vejledningen.

Når en AT-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en AT-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv.

Henter PDF