Gå til hovedindholdet

Om rød, gul, grøn og kronesmiley

De grønne, gule og røde smileyer på Arbejdstilsynets hjemmeside giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø. Kronesmileyen viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet. Læs om smileyer og find virksomheder med rød, gul eller grøn smiley.

Arbejdstilsynets fire smiley


Der er fire smileyer på arbejdsmiljøområdet: 

Grøn smiley viser, at Arbejdstilsynet på et tilsyn, hvor der er set på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på produktionsenheden ikke har fundet overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen eller kun har fundet formelle overtrædelser, som nu er løst.

Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt'.

Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et kompetencepåbud.

En kronesmiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Vejen til en grøn smiley

Søg i smiley

Tips til søgningen

  • Vælg branchegruppe, inden du vælger branche.
  • Vælg region, inden du vælger kommune.
  • Du kan indtaste et bynavn eller et postnummer i stedet for at vælge region og kommune.
  • Vælg "Søg produktionsenheder", hvis du fx søger efter en konkret forretning eller virksomhed.

Husk!

Smileyerne giver et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet i de virksomheder, Arbejdstilsynet har besøgt.

Smileyerne viser ikke udviklingen over tid. En virksomhed med en grøn smiley kan godt have haft en rød eller en gul smiley.

Smileyerne viser arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed. Smileyerne egner sig derfor ikke til generaliseringer på brancheniveau.Henter PDF