Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Årsopgørelse: Anmeldte arbejdsulykker i 2019

Analytisk overblik over anmeldte arbejdsulykker i 2019 sammenlignet med de forrige år.

En årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der i 2019 i alt blev anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet - et antal, der stort set er uændret de seneste 5 år. Langt den hyppigste skade ved de ulykker, der anmeldes, er forstuvninger mv., der udgør godt 42 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker i 2019.

Årsopgørelsen for anmeldte arbejdsulykker opdateres næste år i 2. kvartal.

Læs den nyeste årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker, og se hvordan de fordeler sig på køn, alder og brancher:

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2019 - Anmeldte arbejdsulykker 2014-2019

Bilag A - Om data

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer

Faktaark om vand, kloak og affald

Forebyg arbejdsulykker

(Tilgængelig pdf kommer snarest)

Arbejdstilsynet har i 2020 etableret et nyt datagrundlag for anmeldte erhvervssygdomme, som herefter anvendes til alle opgørelser over anmeldte erhvervssygdomme. Det indebærer et såkaldt databrud, idet der er ændret i kriterierne for frasortering af formodede dubletter (flere anmeldelser af samme sygdom). De nye kriterier er mere finmaskede og betyder, at der bliver frasorteret færre dubletter i det nye datagrundlag, end der gjorde tidligere. Derfor kan nye opgørelser vise flere anmeldte erhvervssygdomme for ældre årgange end tidligere opgørelser baseret på det gamle datagrundlag.Henter PDF