Gå til hovedindholdet

Årsopgørelse: Anmeldte arbejdsulykker i 2019

Analytisk overblik over anmeldte arbejdsulykker i 2019 sammenlignet med de forrige år.

En årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der i 2019 i alt blev anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet - et antal, der stort set er uændret de seneste 5 år. Langt den hyppigste skade ved de ulykker, der anmeldes, er forstuvninger mv., der udgør godt 42 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker i 2019.

Årsopgørelsen for anmeldte arbejdsulykker opdateres næste år i 2. kvartal.

Læs den nyeste årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker, og se hvordan de fordeler sig på køn, alder og brancher:

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2019 - Anmeldte arbejdsulykker 2014-2019 - pdf

Bilag A - Om data - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - pdf

Faktaark om vand, kloak og affald - pdf

Forebyg arbejdsulykker

(Tilgængelig pdf kommer snarest)

Arbejdstilsynet har i 2020 etableret et nyt datagrundlag for anmeldte erhvervssygdomme, som herefter anvendes til alle opgørelser over anmeldte erhvervssygdomme. Det indebærer et såkaldt databrud, idet der er ændret i kriterierne for frasortering af formodede dubletter (flere anmeldelser af samme sygdom). De nye kriterier er mere finmaskede og betyder, at der bliver frasorteret færre dubletter i det nye datagrundlag, end der gjorde tidligere. Derfor kan nye opgørelser vise flere anmeldte erhvervssygdomme for ældre årgange end tidligere opgørelser baseret på det gamle datagrundlag.

På smartphone vises denne side bedst i bred format

Sidst revideret: 3. juni 2020

Henter PDF