G� til hovedindholdet

Elektronik

 • Fremstilling af akkumulatorer og batterier
 • Fremstilling af andet elektrisk udstyr
 • Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
 • Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
 • Fremstilling af computere og ydre enheder
 • Fremstilling af elektriske belysningsartikler
 • Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
 • Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
 • Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
 • Fremstilling af elektronik til husholdninger
 • Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
 • Fremstilling af høreapparater og dele hertil
 • Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
 • Fremstilling af kommunikationsudstyr
 • Fremstilling af lyslederkabler
 • Fremstilling af magnetiske og optiske media
 • Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
 • Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
 • Fremstilling af printplader o.l.
 • Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
 • Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
 • Fremstilling af ure

Henter PDF