G� til hovedindholdet

Energi og råstoffer

 • Anden råstofindvinding i.a.n.
 • Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
 • Brydning af jernmalm
 • Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
 • Brydning af uran- og thoriummalme
 • Distribution af gas
 • Fremstilling af gas
 • Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
 • Handel med elektricitet
 • Handel med gas gennem rørledninger
 • Indvinding af brunkul
 • Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
 • Indvinding af naturgas
 • Indvinding af råolie
 • Indvinding af stenkul
 • Indvinding og agglomerering af tørv
 • Produktion af elektricitet
 • Rørtransport
 • Saltindvinding
 • Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
 • Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
 • Transmission af elektricitet
 • Varmeforsyning

Henter PDF