Gå til hovedindholdet

Kontor

 • Administration af fast ejendom på kontraktbasis
 • Administration af og bidrag til erhvervsfremme
 • Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
 • Agenturhandel med blandet sortiment
 • Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
 • Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
 • Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
 • Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
 • Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
 • Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
 • Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
 • Almennyttige boligselskaber
 • Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
 • Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
 • Anden forretningsservice i.a.n.
 • Anden forsikring
 • Anden måling og teknisk analyse
 • Anden pensionsforsikring
 • Anden personaleformidling
 • Anden reklamevirksomhed
 • Anden teknisk rådgivning
 • Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
 • Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
 • Andre kreditinstitutter
 • Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
 • Andre organisationer og foreninger i.a.n.
 • Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
 • Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
 • Arkitektvirksomhed
 • Arbejdsformidlingskontorer
 • Banker, sparekasser og andelskasser
 • Bogføring og revision; skatterådgivning
 • Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
 • Call centres virksomhed
 • Centralbanker
 • Ejerforeninger
 • Ekstraterritoriale organisationer og organer
 • Ejendomsmæglere mv.
 • Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
 • FVC-selskaber
 • Fagforeninger
 • Faglige sammenslutninger
 • Finansielle hovedsæders virksomhed
 • Finansielle holdingselskaber
 • Finansiel leasing
 • Forvaltning af kapitalmarkeder
 • Fotografisk virksomhed
 • Formueforvaltning
 • Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
 • Genforsikring
 • Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
 • Gennemløbsholdingselskaber
 • Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
 • Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
 • Indretningsarkitekter og rumdesign
 • Industriel design og produktdesign
 • Investeringsforeninger
 • Juridisk bistand
 • Kombinerede administrationsserviceydelser
 • Kontrol af levnedsmidler
 • Køb og salg af egen fast ejendom
 • Landbrugskonsulenter
 • Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
 • Livsforsikring
 • Lovpligtig socialsikring mv.
 • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
 • Oversættelse og tolkning
 • Pakkerier
 • Pensionskasser
 • Pengemarkedsforeninger
 • Politiske partier
 • Private andelsboligforeninger
 • Public relations og kommunikation
 • Risiko- og skadesvurdering
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
 • Realkreditinstitutter
 • Rejsearrangører
 • Rejsebureauer
 • Reklamebureauer
 • Reklameplads i medier
 • Skibsmæglere
 • Speditører
 • Teknisk afprøvning og kontrol
 • Udenrigsanliggender
 • Udlejning af erhvervsejendomme
 • Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
 • Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
 • Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
 • Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
 • Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
 • Udlejning og leasing af lastbiler
 • Udlejning og leasing af luftfartøjer
 • Udlejning og leasing af skibe og både
 • Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
 • Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
 • Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
 • Udlejning og leasing af lastbiler
 • Udlejning og leasing af skibe og både
 • Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
 • Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
 • Ventureselskaber og kapitalfonde
 • Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
 • Værdipapir- og varemægling

Henter PDF