Gå til hovedindholdet

Hent datasæt

Hent og download dit eget datasæt til excel, eller automatiser dine data med et API.

Datasættet viser antal tilsynsreaktioner, aggregeret pr. enhedstype, måned for besøg, branche, kommune, arbejdsmiljøproblememne og reaktionstype. Datasættet indeholder desuden afledte oplysninger (år for besøg, branchegrupperinger, Branchefællesskab for Arbejdsmiljø, region og AMP-grupperinger).

Download tabellen ved at holde musen over tabellen. Tryk på de tre prikker som viser sig i øverste højre hjørne og vælg herefter "Eksportér data".

Historiske data

Den 1. januar 2022 er Arbejdstilsynet overgået til en ny opgørelsesmetode for tilsyn. Den nye metode medfører et databrud, så data om tilsyn for 2022 ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser over tilsyn. 

Hent datasæt om tilsynsreaktioner 2014-2021

API med tilsynsdata

Med et API kan du skabe en direkte indgang til de offentligt tilgængelige data på tilsynsområdet og hermed integrere data i forskellige applikationer, der til hver en tid kan vise de nyeste offentliggjorte tal.

API'et gør det også nemmere at lave analyser med aktuelle data eller sammenkoble Arbejdstilsynets data med egne data, da du kan hente langt flere dataceller end hidtil.

API-løsningen vil i den kommende tid blive udbygget med data om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Find de API'er vi udstiller med tilsynsdata, samt tekniske specifikationer på api.at.dk.

Gå til api.at.dk

 

På smartphone vises denne side bedst i bred format

Sidst revideret: 9. februar 2022

Henter PDF