Gå til hovedindholdet

Arbejde med risiko for udsættelse for asbeststøv

Reglerne om asbest i arbejdsmiljøet gælder for asbestarbejde, som er arbejde med asbest og asbestholdigt materiale, fjernelse af asbestforurenet materiale og rengøring for asbeststøv

Reglerne gælder også for arbejde i øvrigt, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv. Denne type arbejde er bl.a.:

  • Håndværkeres arbejde i et område på en byggeplads, hvor der forekommer asbeststøv på grund af utilstrækkelig rengøring efter et tidligere asbestarbejde. Det kan fx være arbejde med at trække nye elkabler eller rør i en kælder.
  • Håndværkeres arbejde på et loftrum, hvor der forekommer asbestforurenet isoleringsmateriale. Det kan fx være service af et ventilationssystem eller reparation af tagspær.
  • Håndtering af asbestholdigt affald, på en genbrugsplads eller under transport, da der kan gå hul på den lukkede emballage.
  • En viceværts arbejde i et kælderrum, hvor der ligger drys fra asbestholdig rørisolering.
  • Arbejde i asbestforurenet jord.
  • Andet arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv.

Denne type arbejde er ikke et asbestarbejde. Men pga. risiko for udsættelse for asbeststøv, skal arbejdet stadig planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med reglerne. Det vigtigste krav er, at denne type arbejde skal udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for asbeststøv. Det indebærer fx grundigt rengøring, eventuel binding af asbeststøvet og anvendelse af egnede personlige værnemidler.

Der kan forekomme situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at rengøre så grundigt, at der slet ikke forekommer asbeststøv. Eller måske er det ikke proportionalt at gøre grundigt rent eller fjerne det asbestforurenede materiale. Arbejdet kan i så fald udføres med egnede personlige værnemidler og øvrige tiltag til at sikre de beskæftigede mod udsættelse for asbeststøv i overensstemmelse med Arbejdstilsynets asbestregler.

Arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv, men hvor der ikke er tale om et asbestarbejde, skal ikke anmeldes til Arbejdstilsynet.

Sidst revideret: 22. marts 2024

Henter PDF