Gå til hovedindholdet

Asbestaffald på genbrugspladser

Mange genbrugspladser (genbrugsstationer) modtager asbestholdigt affald som fx asbesttagplader, asbestforurenet isoleringsmateriale eller støv efter rengøring for asbeststøv.

Spørg, hvordan de på din genbrugsplads vil modtage asbestaffaldet. En genbrugsplads kan fx have retningslinjer om, at asbestaffald dobbeltemballeres af hensyn til fare for brud på emballagen eller have en begrænsning på, hvor store mængder asbestaffald der må afleveres på pladsen.

Egnet lukket, emballage

Ifølge Arbejdstilsynets asbestbekendtgørelse skal asbestaffald transporteres i egnet, lukket emballage, fx i kraftige plastposer, der kan lukkes, og som slutter helt tæt. Desuden skal emballagen mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Støvende asbestaffald skal i øvrigt befugtes, før det emballeres. Det gælder både for virksomheder og private.

På en genbrugsplads skal der ikke være fritliggende asbestaffald. Det er for at undgå, at der spredes asbeststøv af hensyn til såvel de ansatte som andre på pladsen. På genbrugspladsen bør containere til asbestaffald derfor også være aflåste.

Risiko for udsættelse for asbeststøv

Alligevel kan der på en genbrugsplads opstå risiko for udsættelse for asbeststøv, fx ved et mindre brud på emballage med asbestaffald. Eventuel støvudvikling skal i så fald begrænses mest mulig, bl.a. ved at befugte affaldet, så det i videst muligt omfang sikres, at ingen udsættes for asbeststøv. De ansatte skal ved risiko for udsættelse for asbeststøv anvende egnede personlige værnemidler i overensstemmelse med asbestreglerne, og der skal i nødvendigt omfang rengøres for asbeststøv, fx med egnet støvsuger støvklasse H.

Oprydning efter forkert håndtering af asbestaffald

Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt med en oprydningsopgave på grund af asbestaffald spredt på genbrugspladsen, vil oprydningsarbejdet være et asbestarbejde, der skal udføres i overensstemmelse med asbestreglerne, så det i videst muligt omfang sikres, at ingen udsættes for asbeststøv. Fx skal området med oprydningsarbejdet være tydeligt afgrænset og skiltet med ”asbestarbejde”, og de ansatte skal under oprydningen anvende egnede personlige værnemidler. Kun personer, der udfører oprydningsarbejdet, må have adgang til dette område. Oprydningsarbejdet skal også anmeldes til Arbejdstilsynet, før det påbegyndes. Der kan være god grund til at udføre arbejdet, uanset at anmeldefristen på 8 dage ikke er tilgodeset. Det vil være i overensstemmelse med asbestreglerne.

Autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale

Autorisationsordningen på asbestområdet indebærer, at nedrivning af asbest-holdigt materiale fra 1. januar 2025 kun må udføres af autoriserede virksomheder.

Arbejde med transport af emballeret asbestaffald indebærer ikke nedrivning af asbest. Når arbejde på en genbrugsplads ikke indebærer nedrivning af asbest, vil det ikke kræve autorisation.

Privatpersoner vil uanset autorisationsordningen have behov for på genbrugspladser at kunne aflevere asbestholdigt materiale (fx enkelte asbesttagplader), asbestforurenet materiale (fx isoleringsmateriale forurenet med asbeststøv) og asbeststøv i øvrigt (fx fra rengøring).

Sidst revideret: 11. april 2024

Henter PDF