Gå til hovedindholdet

Forbud mod salg og genanvendelse af asbest – EU’s kemikalielovgivning (REACH-forordningen)

REACH-forordningen, som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning, fastsætter et forbud mod fremstilling, markedsføring og anvendelse af asbestfibre og af artikler (genstande) og blandinger med indhold af asbestfibre, der bevidst er tilsat.

Ved markedsføring forstås ifølge REACH-forordningen at levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis. Det betyder blandt andet, at afmonterede asbestholdige tagplader ikke må sælges eller gives væk. Asbestholdige bremse- eller koblingsbelægninger må heller ikke sælges eller gives væk.

Som konsekvens af forbuddet mod anvendelse er det forbudt at genbruge og genanvende asbestholdige genstande. Det betyder blandt andet, at asbestholdige tagplader, der afmonteres, løsnes og flyttes fra deres oprindelige placering, ikke må genmonteres. Afmonterede asbestholdige bremse- eller koblingsbelægninger må heller ikke genmonteres. I stedet for skal det bortskaffes som asbestholdigt affald.

Det følger af REACH-forordningen, at det fortsat er tilladt at anvende artikler (genstande), som indeholder asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden den 1. januar 2005. Dette er tilladt, indtil de er udtjent, eller indehaveren skiller sig af med dem.

  • Må man genanvende gamle tagplader af asbest til vejfyld?

    Nej, efter EU’s kemikalielovgivning (REACH-forordningen) er det ikke tilladt at anvende asbestholdige materialer og derfor er det heller ikke tilladt at genanvende gamle tagplader af asbest til vejfyld

  • Må man genbruge tagplader af asbest?

    Nej, efter EU’s kemikalielovgivning (REACH-forordningen) er det ikke tilladt at anvende asbestholdige materialer, og derfor er det heller ikke tilladt at genbruge tagplader af asbest. Det betyder fx, at man ikke må reparere et asbesttag ved brug af andre gamle asbestplader.

     

Sidst revideret: 5. juli 2023

Henter PDF