Gå til hovedindholdet

Nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang

Ved nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støv-tæt telt eller lignende. Adgang til det afskærmede område skal ske gennem en luftsluse. Det afskærmede område skal have et undertryk, så spredning af støv til andre områder hindres, og den udsugede luft skal renses effektivt og føres til det fri.

Kravet om afskærmning af arbejdsområder, hvor der forekommer ”asbeststøv i væsentligt omfang”, har i lidt forskellig ordlyd eksisteret siden 1979, og der er derfor tale om en velkendt regel, som virksomheder, der udfører nedrivning, har skullet efterleve i mange år. Der er gennem tiden etableret en praksis i Arbejdstilsynet og branchen for, hvornår der ved nedrivning af asbest skal etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk. Kravet gælder for nedrivning af såvel indvendigt som udvendigt anvendt asbest.

Nedrivning af indvendigt anvendt asbest

Ved nedrivning af indvendigt anvendt asbest vil der efter Arbejdstilsynets erfaring som regel skulle etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk på grund af støvudviklingen. Det er således Arbejdstilsynets administrative praksis, at arbejdsområdet skal være afskærmet og med undertryk ved fx nedrivning af fliser opsat med asbestholdig fliseklæb, fjernelse af støbegulve, gulvspartel og teknisk isolering med asbest og bløde loftplader med asbest, som er sømmet op.

Nedrivning af asbestholdige tage og facader

Ved nedrivning af asbestholdige tage og facader kan arbejdet i mange tilfælde udføres på en så støvsvag måde, at der ikke forekommer asbeststøv i væsentligt omfang. Det kan fx være ved nedrivning af asbestholdig cementskifer eller bølgeplader, når støvudviklingen begrænses ved befugtning.

Selvom der ikke forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, er det ofte nødvendigt at afskærme arbejdsområdet for at beskytte personer i omgivelserne mod udsættelse for asbeststøv. Afskærmningen skal i så fald ikke nødvendigvis være ved hjælp af et støvtæt telt med sluse og undertryk.

I de tilfælde, hvor det fx er nødvendigt at anvende entreprenørmaskiner eller skærende værktøj for at fjerne et tag, hvor der er lagt tagpap oven på et gammelt tag, eller der af andre grunde forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, skal der etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk.

Sidst revideret: 28. juni 2024

Henter PDF