Gå til hovedindholdet

Privates håndtering af asbestholdigt affald

Kravene til håndtering af asbestholdigt affald i §§ 28-30 i bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet gælder for private såvel som for arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte. Det følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 2 og 3, at de pågældende krav også gælder for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Det betyder, at også private skal sørge for, at asbestholdigt materiale, der ikke længere er i anvendelse, skal samles og fjernes fra arbejdsstedet og bortskaffes som affald. Private skal også transportere asbestholdigt affald i egnet, lukket emballage, f.eks. i kraftige plastposer, der kan lukkes, og som slutter helt tæt. Endelig skal private også sørge for, at emballage mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

Private skal bortskaffe affaldet efter kommunes anvisninger, f.eks. aflevere det på genbrugsplads

Sidst revideret: 22. marts 2024

Henter PDF