Gå til hovedindholdet

Rengøring for asbeststøv og fjernelse af asbestforurenet materiale

Arbejde med nedrivning, reparation og vedligeholdelse af ældre bygninger med asbestholdige materialer er typisk asbestarbejde, da der her arbejdes med de asbestholdige materialer. Men rengøring for asbeststøv og fjernelse af asbestforurenet materiale er også asbestarbejde.

Rengøring for asbeststøv

Under et asbestarbejde er der både pligt til løbende at rengøre for asbeststøv og til at foretage en grundig slutrengøring og ved indendørs arbejde tillige grundig udluftning af området, før asbestarbejdet afsluttes. Denne asbestrengøring er en integreret del af asbestarbejdet, og rengøringen skal derfor planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for asbestarbejde i bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet. Arbejdet, også rengøringen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet, før det påbegyndes. Der må ikke udføres andet arbejde i området, før det er grundigt rengjort og udluftet.

Der kan også være behov for at rengøre for asbeststøv, uden at der som sådan arbejdes med asbestholdige materialer. Fx hvis der under et tømrerarbejde er risiko for at blive udsat for gammelt asbeststøv på et loftrum. Denne asbestrengøring er også et asbestarbejde, der skal planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for asbestarbejde i bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet. Rengøringsarbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet, før det påbegyndes. Først når området er grundigt rengjort og udluftet, kan fx tømrerarbejdet igangsættes.

Fjernelse af asbestforurenet materiale, typisk isoleringsmateriale

Er der behov for at fjerne asbestforurenet materiale, fx på et loftrum at fjerne isolering forurenet med asbeststøv, betragtes dette arbejde også som et asbestarbejde, der skal planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for asbestarbejde i bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet. Før dette asbestarbejde afsluttes, skal området gøres grundigt rent for asbeststøv og ved indendørs arbejde tillige udluftes grundigt. Arbejde med at fjerne asbestforurenet materiale skal anmeldes til Arbejdstilsynet, før det påbegyndes.

Sidst revideret: 11. april 2024

Henter PDF