Gå til hovedindholdet

Rengøring og kontrol før afslutning af asbestarbejde

Ifølge asbestbekendtgørelsen skal der løbende foretages rengøring under et asbestarbejde, og før afslutning af et asbestarbejde skal der foretages grundig slutrengøring.

Rengøringen skal foretages for at undgå unødig udsættelse for asbeststøv under og efter arbejdet.

Slutrengøringen foretages først ved støvsugning og herefter vådrengøring af alle overflader afhængigt af materialernes art samt grundig udluftning af et døgns varighed.

Herefter gennemføres endnu en grundig rengøring og endnu en grundig udluftning af samme varighed. Ved underlag, der er vanskelige at rengøre, kan det være nødvendigt med yderligere rengøring.

En støvsuger, der anvendes til rengøring, skal være egnet til formålet. Efter DS/EN-standarden for støvsugere gælder det, at det er en støvklasse H støvsuger, der vil være egnet.

De personer, der foretager slutrengøringen, skal benytte de samme personlige værnemidler, som skal bruges under nedrivningen. Efter rengøring og den første udluftning er personlige værnemidler normalt ikke nødvendige.

Kontrol af rengøringen

Når asbestarbejdet er afsluttet, skal området være rent for asbeststøv. Det gælder både ved indendørs og udendørs arbejde. Når man fx fjerner cementskiffer med asbest på tage, er det nødvendigt at foretage en grundig slutrengøring af murkroner, skunk- og loftrum, spær, lægter osv.

Er rengøringen og udluftningen foretaget grundigt som beskrevet ovenfor, vil en visuel kontrol normalt være tilstrækkelig, hvor det kontrolleres, at der ikke ligger støv på vandrette overflader, kanter mv.

Hvis der er støv, materialestumper eller lignende, skal rengøring og udluftning gentages. Når det er nødvendigt for at fastslå, om der efter slutrengøring forekommer asbeststøv, skal der på relevante steder tages geltapeprøver eller lignende med henblik på asbestanalyse.

Luftmålinger, der foretages, efter at eventuelt støv er hvirvlet op, kan også være nyttige i forbindelse med kontrol af rengøring for asbeststøv.

Grundig rengøring – og stadig enkelte asbestfibre

Ved nedrivning kan der forekomme situationer, hvor der selv efter grundig slutrengøring, som beskrevet ovenfor, stadig kan forekomme enkelte asbestfibre, typisk på særlige overflader i arbejdsområdet. Geltapeprøver vil kunne påvise dette.

Der kan være tale om fx nedrivning af et asbestholdigt tag, hvor der efter gentagen grundig rengøring af tagkonstruktion stadig i revner og sprækker eller på ru overflader kan forekomme enkelte asbestfibre, der ikke med rimelighed kan fjernes, fordi det f.eks. vil kræve, at dele af konstruktionen skulle udskiftes.

Hvis den situation opstår, skal bygherren sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne, der efterfølger hinanden på byggepladsen.

Det betyder, at arbejdsgiverne i samarbejde skal sørge for, at efterfølgende arbejde og færdsel i området kan ske uden udsættelse for asbeststøv. Det kan fx være ved at træffe foranstaltninger, der binder asbestfibrene i overfladen og dermed forhindrer, at asbestfibre i revner og sprækker eller på ru overflader kan hvirvles op.

Arbejde skal altid udføres under overholdelse af grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet.

Sidst revideret: 10. november 2023

Henter PDF