Gå til hovedindholdet

Unge og asbest

Unge under 18 år må af hensyn til deres sikkerhed og sundhed som hovedregel ikke beskæftiges med asbest eller arbejde i øvrigt med risiko for udsættelse for asbeststøv, f.eks. i forbindelse med nedrivning, reparation og vedligeholdelse af ældre byggeri med asbestholdige materialer.

Det er dog tilladt, at unge, der er fyldt 15 år, udfører arbejde, som indgår som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse i det omfang dette er nødvendigt for den konkrete uddannelses gennemførelse.

Det fremgår af bekendtgørelse om unges arbejde.

Arbejdsgiven skal i så fald sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal bl.a. gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed. Arbejdet skal desuden udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art.

Sidst revideret: 24. juni 2024

Henter PDF