Gå til hovedindholdet

Forventningsafstemning og introduktion giver en god jobstart

I Djurslands Banks hovedsæde i Grenaa bliver de unge betragtet som fuldgyldige medarbejdere, og man lægger vægt på at give dem en god introduktion. Derfor har banken fået en pris som ’Østjyllands Bedste Arbejdsplads for Unge’ af Jobpatruljen Østjylland.

Ungarbejderne får grundig introduktion og vejledning til hver opgave, ofte på skrift, fortæller afdelingsleder Tina Klausen.

Fem unge på 14-17 år er ansat i Djurslands Banks hovedsæde i Grenaa et par timer om ugen. De får en grundig introduktion til arbejdet, har egen arbejdsplads, får den rette løn og arbejder ikke med farlige maskiner eller tunge løft.

Reglerne for arbejdsmiljø for unge under 18 år overholdes i Djurslands Bank, og det var en af årsagerne til, at Jobpatruljen Østjylland i august 2014 overrakte prisen ”Østjyllands Bedste Arbejdsplads for Unge” til banken.

Varierede opgaver

Ungarbejderne har normalt en arbejdsdag om ugen på max to timer. De udfører en række forskellige opgaver, for eksempel indsamle post, dele PR-materialer ud ved forskellige arrangementer og være bankens ansigt udadtil. Ligesom de også bliver brugt som fokusgruppe for marketingafdelingens tiltag rettet mod unge.

Stine Blok, 15 år, startede for et år siden:

- Jeg kan godt lide variationen. Der er nye opgaver hver dag, og at man ofte skal være lidt kreativ. Der er altid nogen, man kan spørge, hvis man er i tvivl. Man lærer også at være mere udadvendt og tage ansvar, siger hun.

Jobpatrulje: Banken er engageret i de unge 

Variation i opgaverne var et af de punkter, Jobpatruljen Østjylland lagde vægt på ved prisuddelingen:

- De unge får simple, men kreative opgaver, så de får en arbejdsdag, der er spændende og varieret. Banken tager de unge med ud af huset til arrangementer, når bankens skal promoveres. Det viser os, at de yngste medarbejdere i Djurslands Bank bliver betragtet som fuldgyldige medarbejdere. Desuden kunne man generelt mærke, at de unge var glade for deres fritidsjob, og at de voksne, der har ansvaret for de yngste medarbejdere, gik op i, at de fik en god start på arbejdslivet, forklarer Gitte Velling fra Jobpatruljen Østjylland.

Jobpatruljen besøgte 2.000 østjyske virksomheder og talte med 400 unge forud for prisuddelingen. Men Djurslands bank var det eneste pengeinstitut med ungarbejdere. De har haft unge ansat i over 15 år.

Får også introduktion fra andre unge

Når nye ungarbejdere begynder på job i banken, får de en rundvisning og introduktion af den ungarbejder-ansvarlige. Her får de anvist, hvem de kan spørge – og at man må spørge om alt. De instrueres også i, at de ikke må løfte noget på over 12 kilo, men skal dele det op eller hente hjælp, og at de ikke skal udføre arbejde, de ikke er trygge ved.

En erfaren ungarbejder har derefter den nye ungarbejder med som føl i nogle arbejdsdage, så den nye kan lære, hvor tingene er, og hvordan de mest almindelige opgaver skal løses.

Tina Klausen, afdelingsleder, forklarer:

- Vi lægger vægt på, at de unge selv lærer nye ungarbejdere op. Så kommer de til at kende hinanden godt, selv om de ikke arbejder her samtidig. Det er rart for dem, hvis de vil bytte arbejdsdage. Vi holder ekstra øje med de seneste nye, så vi sikrer os, at arbejdet udføres korrekt, og at de trives og møder glade på arbejde.

Får vejledning ved hver opgave

Når de unge får konkrete opgaver, følger der en vejledning med – ofte på skrift.

- Forventningsafstemning er særlig vigtigt, når man har med unge at gøre. De har jo ikke erfaringer fra et arbejdsliv at trække på og kan blive i tvivl om, hvad vi forventer af dem. Generelt er de unge gode til at komme og spørge, siger Tina Klausen.

Opgaverne følges tæt, for der ofte er korte deadlines, og de unge får mundtlig feedback.

Stor fleksibilitet og eget bord

De unge medarbejdere har en arbejdsplads i bankens kælder, hvor ufærdige opgaver kan ligge til næste dag.

Vagtplanen må de gerne selv koordinere. Kommer der noget i vejen, bytter de vagter indbyrdes.

- De unge er meget ansvarsbevidste, siger Tina Klausen. Jeg bliver gang på gang glædeligt overrasket over, hvor meget de kan. De fanger vores ideer og spiller med, og de brokker sig aldrig.

De unge inddrages bredt i fællesskabet på arbejdspladsen. De bevæger sig meget rundt i alle afdelinger og deltager i udadvendte aktiviteter som hjælpere. Som alle andre ansatte får de en julegave af banken, og ind imellem bliver der holdt særlige arrangementer for dem.

- Jeg er forundret over, at der ikke er flere pengeinstitutter, som har ungarbejdere. For os er de en gevinst. Vi tager et samfundsansvar ved at give dem en god introduktion til arbejdslivet, men vi får også meget godt igen. De kommer med god energi, og de kan sagtens være bankens ansigt udadtil ved arrangementer, siger Tina Klausen.  

Særlige regler for unge under 18 år

Børn og unge over 13 år kan have et fritidsjob ved siden af skolen, men der gælder særlige regler og love om arbejdsmiljø for unge. Reglerne afhænger af den unges alder og af, om han/hun stadig er undervisningspligtig.

Unge under 18 år:

  • Må ikke løfte mere end 12 kg.
  • Må ikke arbejde med sundhedsskadelige stoffer eller farlige maskiner.
  • Må ikke arbejde mere end 2 timer på skoledage, hvis de stadig er undervisningspligtige.
  • Må ikke arbejde alene på fx tankstationer og i butikker efter kl. 18 og i weekender efter kl. 14.
  • Skal have løn under sygdom, hvis de har arbejdet mere end 74 timer over de sidste 8 uger.
  • Skal have en grundig introduktion til arbejdet.

Sidst revideret: 14. januar 2021

Henter PDF