Gå til hovedindholdet

Ensidigt, belastende arbejde

Der findes en række risici for muskel- og skeletbesvær, når det gælder EBA. Læs mere om disse og om, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder kan forebygge muskel- og skeletbesvær.

Ensidigt, belastende arbejde (EBA) forekommer inden for flere forskellige brancher og i mange typer af job.

Der findes en række risici for muskel- og skeletbesvær, når det gælder EBA. På denne side kan du læse mere om dem og om, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder kan forebygge muskel- og skeletbesvær.

EBA er arbejde med ensartede ergonomiske, fysiske, sansemæssige, og/eller psykosociale påvirkninger i længere tid. Ensidigt gentaget arbejde (EGA) udgør en delmængde af EBA.

Eksempler på EBA er:

  • Arbejde i fastlåste arbejdsstillinger
  • Statisk arbejde med at holde og bære
  • Monotont overvågningsarbejde
  • Arbejde, der kræver stor opmærksomhed eller koncentration
  • Arbejde, der stiller store krav til syn og hørelse

Jo mere intensive belastningerne er, desto kortere skal varigheden være, før der er tale om en helbredsrisiko.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal du forebygge problemer med EBA ved at anlægge et helhedssyn, som omfatter teknologi, organisering af arbejdet samt fysiske, ergonomiske og psykosociale arbejdsforhold. Du skal sørge for at indrette arbejdspladsen, så dine medarbejdere kan arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger uden for store krav til at anvende kraft. Du skal også sørge for, at der er egnede hjælpemidler til dem, så de ikke skal håndtere genstande manuelt. Du skal planlægge arbejdet, så det bliver med passende variation og pauser

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du selv gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær ved så vidt muligt at variere dine arbejdsopgave og hvis du har mulighed for det, er det en god idé at holde pauser fra dine arbejdsopgaver med passende mellemrum. Det er vigtigt, at du bruger de rigtige hjælpemidler til dine forskellige opgaver, så du bliver aflastet mest og bedst muligt.

Arbejdstilsynets vejledninger

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - AT-vejledning D.3.2

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

Andre materialer

Ensidigt gentaget arbejde EGA - BFA Industri

EGA - Vurdering af arbejdsbevægelser - BAU Jord til Bord

MSB forebygger vi i fællesskab - BAU Jord til Bord

MSB spørgeskema: Fra beslutning til handling - Guide til arbejdsmiljøudvalget - BAU Jord til Bord - pdf

De vigtigste regler

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - AT-vejledning D.3.2

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Sidst revideret: 17. december 2019

Henter PDF