Gå til hovedindholdet

Erhvervssygdomme i tal

Arbejdstilsynet gennemfører løbende undersøgelser, der sætter tal på fordelingen af anmeldte erhvervssygdomme.

Under arbejdsmiljø i tal kan du få et overblik over anmeldte erhvervssygdomme og se tallene fordelt på branche, sygdomme, stillingsgrupper, registreringsår, køn og påvirkninger.

Anmeldte erhvervssygdomme i tal

Årsopgørelser

I Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme kan du se, hvordan erhvervssygdomme fordeler sig på fx køn, alder og brancher.

Årsopgørelse - Anmeldte erhvervssygdomme - 2021 - pdf

Årsopgørelse - Anmeldte erhvervssygdomme - 2020 - pdf

Årsopgørelse - Anmeldte erhvervssygdomme - 2019 - pdf

Antal anmeldte arbejdsskadesager relateret til Covid-19

Arbejdstilsynet udarbejder faktaark om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der relaterer sig til Covid-19. Det drejer sig om antallet af anmeldelser vedrørende infektionssygdomme i anmeldesystemerne EASY (ulykker) og ESS (erhvervssygdomme).

Anmeldte arbejdsskadesager relateret til Covid-19 - faktaark - pdf

 

Sidst revideret: 9. juni 2022

Henter PDF