Gå til hovedindholdet

Sådan forebygger du dårligt indeklima

Forebyggelse af dårligt indeklima handler i de fleste tilfælde om simple tiltag som for eksempel passende udluftning, rengøring og styring af temperatur, luftfugtighed og træk.

Det kan godt betale sig at sætte ind over for indeklimaproblemer. Flere undersøgelser viser nemlig at et godt indeklima løfter produktiviteten, fordi temperatur og luftkvaliteten påvirker vores evne til at præstere.

En vurdering af indeklimaet skal indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). 

Indeklima - arbejdspladsvurdering (APV)

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver kan du forebygge indeklimaproblemer ved at sikre grundig rengøring, så støvet i luften minimeres og sørge for, at varmekilder som fx kontormaskiner eller lamper kan dæmpes eller slukkes for at mindske varmeudviklingen. Er der mekaniske ventilationsanlæg, er det vigtigt, at de bliver vedligeholdt på de aftalte tidspunkter.

Når du som arbejdsgiver skal vurdere kvaliteten af indeklimaet, er den bedste måde som regel at spørge de personer, der arbejder i lokalet. Normalt er det ikke nødvendigt med tekniske målinger.

Hvis arbejdspladsen skal bygge nyt eller bygge om, bør du vælge byggematerialer, der afgasser så lidt som muligt. Dansk Indeklima Mærkning står for en mærkningsordning, der oplyser om bygningsmaterialers og andre genstandes afgasning.

Det kan du gøre som medarbejder

Som medarbejder kan du selv være med til at forebygge dårligt indeklima. Sørg for at lufte ud jævnligt i løbet af dagen. Har I mekanisk ventilation på arbejdspladsen, skal den bruges korrekt, da der ellers kan opstå træk og kulde.

Hvor varmt må der være på arbejdet?

Lav aftaler om udluftning og oprydning, og sørg for at holde hinanden fast på dem. Det hjælper at holde orden og rydde bunkerne, så rengøringen kan komme til at gøre ordentligt rent.

Det kan du gøre som arbejdsmiljørepræsentant

En velfungerende arbejdsmiljøgruppe på arbejdspladsen kan sætte fokus på indeklimaet, hjælpe til med at skabe opbakning til at overholde interne aftaler og forholdsregler og give gode råd til at løse hverdagens problemer med indeklimaet og medvirke aktivt til at byggeprojekter inddrager indeklimaet fra starten.

Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i hele processen vedrørende den arbejdspladsvurdering, som virksomheden skal gennemføre.

Henter PDF