Gå til hovedindholdet

Særlige undtagelser vedrørende hvileperiode og fridøgn ved hjemmearbejde

Der er fastsat særlige undtagelser fra reglerne om hvileperiode og fridøgn ved arbejde, som den ansatte udfører i sit hjem, jf. kap. 6 i bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn m.v.

Reglerne om en daglig sammenhængende hvileperiode på 11 timer og et ugentligt fridøgn kan fraviges i to tilfælde, når den ansatte delvist arbejder hjemmefra:

  1. Reglerne kan fraviges når:
    • Arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og
    • Den ansatte enten selv tilrettelægger arbejdstiden og dermed også den daglige hvileperiode eller de daglige hvileperioder, eller
    • Arbejdstiden som følge af særlige træk ved det udførte arbejde hverken kan måles eller fastsættes på forhånd.
  2. Reglerne kan fraviges, hvis arbejdsgiveren eller arbejdsgiverorganisationen indgår en aftale med lønmodtagerorganisationen om fravigelse.

Læs kap. 6 i bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn:

Hvileperiode og fridøgn m.v. - Bekendtgørelse 324 - 2002 - med senere ændringer

For at kunne benytte den førstnævnte mulighed for at fravige reglerne forudsættes det, at den ansatte enten selv kan tilrettelægge sin arbejdstid og som følge heraf frit kan fastlægge sine hvileperioder og fridøgn, eller at arbejdstiden ikke kan måles eller fastsættes på forhånd. 

Det gælder for begge fravigelsesmuligheder, at den ansatte som udgangspunkt skal have tilsvarende kompenserende hvileperioder og fridøgn.
 
Fravigelsesmulighederne gælder ikke, hvis den ansatte arbejder hjemme i hele arbejdstiden.
 
Fravigelsesmulighederne gælder heller ikke ved rådighedstjeneste i hjemmet. Her gælder de almindelige regler i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.  

Læs mere om de særlige regler vedrørende hjemmearbejde og hvileperiode og fridøgn

Hjemmearbejde - AT-vejledning 3.1.7 - Pkt. 6 

Hvileperiode og fridøgn - Bekendtgørelse 324 - 2002 - med senere ændringer

 

Henter PDF