Gå til hovedindholdet

Støj i åbne kontormiljøer

Støjgener opleves især af medarbejdere, der arbejder under tidspres eller med opgaver, som kræver koncentration. Det er først og fremmest uvedkommende tale, der opleves som generende i åbne kontormiljøer. Klager over støj kan også i nogle tilfælde være et symptom på dårlig trivsel og eventuelt også samarbejdsproblemer.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Hvis der er generende støj i et kontormiljø, skal du som arbejdsgiver sørge for, at der er foretaget en tilstrækkelig akustisk regulering. Som tommelfingerregel betyder det, at loftet skal være dækket af gode støjabsorberende materialer. De specifikke regler afhænger af lokalets størrelse og fremgår af bilag 1 i Arbejdstilsynets vejledning om akustik i arbejdsrum.

Der er også krav om, at unødig generende støj skal undgås. Det betyder, at indretningen af lokalet og organiseringen af arbejdet skal leve op til almindelig god praksis. Et rimeligt lavt støjniveau kan normalt opnås ved, at støjende kontormaskiner, som fx større printere, anbringes i separate rum, at der er særskilte lokaler til at holde møder i, og at eventuel generende lyd fra gang dæmpes med støjdæmpende gulvbelægning.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

For at forebygge støjgener kan du som arbejdsgiver sørge for god afstand mellem medarbejderne og eventuelt opstille lydskærme. Skærmene bør mindst være så høje, at medarbejderne ikke kan se hinanden, og for at være rigtigt effektive skal skærmene gerne dække mere end 2/3 af afstanden fra gulv til loft.

Hvis arbejdspladsvurderingen (APV’en) viser problemer med generende støj, kan det være en god idé også at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er velkendt, at stress, konflikter og dårligt samarbejde sænker tolerancen over for problemer i de fysiske omgivelser, som fx støj. Et forbedret psykisk arbejdsmiljø kan derfor forbedre det oplevede indeklima og samtidig gøre det lettere at blive enige om fælles leveregler - og overholde dem.

Gode råd:

  • Opsæt lydabsorberende materiale på lofter og gerne også mere end de minimumskrav, som fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om akustik i arbejdsrum.
  • Placér støjende maskiner, som fx kopimaskiner, printere og køleskabe, uden for kontormiljøet.
  • Indret lokalerne, så det i forbindelse med det daglige arbejde er nemt at adskille ”stille” og ”støjende” aktiviteter. Sørg fx for, at der i forbindelse med kontormiljøet både er mødelokaler og lokaler til nødvendig fordybelse.
  • Montér støjdæmpende gulvbelægning, hvis der er meget støj fra gang.
  • Sørg for god afstand mellem medarbejderne og opstil gerne støjskærme.
  • Tag initiativ til adfærdsregler. Disse kan eventuelt aftales i samarbejdsorganisationen.
  • Støt aktivt, at adfærdsreglerne bliver overholdt.

Det kan du gøre som medarbejder

Der findes ikke tekniske løsninger, som alene fjerner generende støj i kontormiljøer. Det er derfor vigtigt, at I som medarbejdere bliver enige om fælles leveregler i kontormiljøet.

Mange af os antager, at andre personer er som os selv – at vores behov, grænser og tolerancetærskler er ens. Det kan imidlertid stå i vejen for en løsning af støjproblemer i kontormiljøet.

Støj opleves fx især forstyrrende for kolleger, som har opgaver med korte tidsfrister eller opgaver, der kræver koncentration. Begge dele kan føre til forøget træthed og risiko for hovedpine.

Derfor er det vigtigt, at I som medarbejdere får skabt en forståelse for, at behov og tolerancetærskler er forskellige. De andre er ikke nødvendigvis ”urimelige”, de har bare andre behov og tærskler. Den forståelse er udgangspunktet for, at man kan finde løsninger, som tilgodeser alle.

Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for, hvordan man oplever at sidde i et kontormiljø. Det skyldes bl.a., at et godt psykisk arbejdsmiljø gør det lettere at skabe forståelse for hinandens forskellige behov.

Gode råd:

  • Tal med kollegerne, hvis støjen virker belastende, og gør opmærksom på problemet i forbindelse med APV-arbejdet. Vær på den måde med til, at arbejdsgiveren gør noget ved problemerne.
  • Undlad selv at opføre dig unødigt støjende, gå fx ud af rummet, når du skal tale i telefon eller med en kollega.
  • Deltag aktivt i arbejdet med at lave aftaler om støjsvag adfærd - og hjælp hinanden med at holde aftalerne.

 

 

Henter PDF