G� til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om elektrisk udstyr

Svar på de oftest stillede spørgsmål om elektrisk udstyr. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Elektrisk udstyr

 • Hvor ofte skal man lave eftersyn af sit el-værktøj?

  Arbejdstilsynets regler siger, at eftersyn af el-værktøj skal foregå regelmæssig efter fabrikantens anvisning. Hvis fabrikanten ikke har angivet et eftersynsinterval, skal der gennemføres et eftersyn mindst hver tolvte måned. Desuden skal man hver gang, inden man bruger værktøjet, sikre sig, at der ikke er synlige fejl eller mangler ved udstyret. Sideløbende skal værktøjet vedligeholdes.

  Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

 • Må vi selv stå for eftersynet af vores håndværktøj, stiger og andre tekniske hjælpemidler?

  Ja, hvis det er en sagkyndig, en ekspert, der laver eftersynet ud fra leverandørens retningslinjer.

  Eksperten skal være fagligt i stand til at lave et forsvarligt eftersyn. Hvis producenten eller leverandøren har skrevet en servicemanual eller noget lignende information, skal eksperten bruge det til eftersynet.

  Eksperten behøver ikke have et særligt kursus

  Vi stiller ikke krav om, at eksperten har et ”kursus i eftersyn”, men det kan være en god idé at tage et.

  Eftersyn cirka en gang om året

  Hvis brugsanvisningen ikke nævner, hvor tit I bør lave et eftersyn, regner vi normalt hver 12. måned for et passende interval.

  Nogle tekniske hjælpemidler skal I efterse oftere. Det skal I fx i de situationer, hvor det tekniske hjælpemiddel bliver udsat for nogle påvirkninger, der kan lave en skade eller være årsag til, at der opstår en farlig situation.

  Eftersynsskemaer

  Der findes eftersynsskemaer med de punkter, I specielt skal tjekke på de forskellige typer værktøjer eller hjælpemidler. Skemaerne findes hos både BFA Industri BAR og BAU Jord til bord.

  Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer – BFA Industri

  Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr – BAU Jord til Bord

  På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du spørgsmål og svar om el

 • Hvem må foretage eftersyn af hejse-, løfte- og transportredskaber?

  Det er leverandøren eller en anden sagkyndig, altså en ekspert, der må lave et eftersyn. Vi betragter en person som ekspert, når personen kender til:

  • Den tekniske opbygning og funktion af redskabet
  • Brugsanvisningen til redskabet
  • Vores sikkerhedskrav til redskabet. Det gælder særligt for anmeldelse, prøvebelastning og journal
  • Om andre myndigheder stiller krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne.

  Eksperten skal også have den nødvendige uddannelse og oplæring i at kunne yde service og vedligeholde redskabet.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center

Tlf.: 70 12 12 88

Telefontid:
mandag - onsdag kl. 8-15,
torsdag kl. 8-18,
fredag kl. 8-14

Henter PDF