Gå til hovedindholdet

Tilsyn med maskiner

Arbejdstilsynet er myndighed for området med virksomhedens anvendelse af maskiner, og kan på tilsyn give påbud efter arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheders anvendelse af maskiner. Derudover er Arbejdstilsynet myndighed for området med maskiner til eget brug.

Konstaterer Arbejdstilsynet på et tilsyn, at maskinen ikke er CE-mærket efter direktivets bestemmelser, kan Arbejdstilsynet som ansvarlig myndighed forlange at maskinen bliver bragt i overensstemmelse med direktivet med hjemmel i Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

Sidst revideret: 11. oktober 2022

Henter PDF