Gå til hovedindholdet

Periodiske undersøgelser af damp- og varmekedelanlæg

Dampkedler og anlæg med dampkedler skal periodisk undersøges. Periodiske undersøgelser omfatter eftersyn, besigtigelse og trykprøvning.

Periodiske undersøgelser skal udføres af et akkrediteret inspektionsorgan eller af virksomheden selv (egenkontrol). Egenkontrol er beskrevet i:

Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 1977 - 2021 - med senere ændringer - kapitel 5

Som udgangspunkt gælder nedenstående intervaller mellem periodiske undersøgelser.

Intervaller mellem periodiske undersøgelser
  Besigtigelse Eftersyn Trykprøvning
Svejste kedler 4 år  2 år 8 år
Nittede kedler 2 år 2 år 4 år
Enhed med dampkedel   1 år  
Rørsystemer 8 år  2 år  

Et inspektionsorgan kan i forbindelse med en periodisk inspektion vurdere at kedlens stand kræver, at intervallet for næste besigtigelse begrænses til 2 år, 1 år eller 6 måneder.

Et inspektionsorgan kan i forbindelse med en serie af undersøgelser vurdere, at intervallet til næste undersøgelse kan udvides til 6 eller 8 år, og for indvendig besigtigelse kan intervallet i specielle tilfælde hæves til 10 år. Intervallerne er nærmere beskrevet i bekendtgørelse 100 om anvendelse af trykbærende udstyr, bilag 5.

Bilag 5 - Periodiske undersøgelser

Intervallet frem til næste periodiske undersøgelse regnes fra den kalendermåned, hvor opstillingskontrollen blev gennemført eller fra den måned, hvor den seneste periodiske undersøgelse blev gennemført.

Tidspunktet for den efterfølgende periodiske undersøgelse er den kalendermåned, hvor det pågældende interval udløber. Den periodiske undersøgelse skal være udført senest 5 måneder efter den kalendermåned, hvor intervallet udløber, medmindre intervallet er på under 1 år, hvor undersøgelsen skal være udført i den pågældende kalendermåned.

Hvis en periodisk undersøgelse ikke er gennemført inden for den gældende frist, skal anlægget tages ud af drift på en forsvarlig måde, og må ikke tages i brug igen, før undersøgelsen er gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Henter PDF