Gå til hovedindholdet

Regler om høje følelsesmæssige krav

AT-vejledninger og bekendtgørelser om arbejdsmiljøproblemer i relation til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

De vigtigste vejledninger om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker - AT-vejledning 4.2.1

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker og om relevante forebyggende tiltag.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. 

De vigtigste bekendtgørelser om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Faste arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 835 - 2023

Faste arbejdssteders indretning - Ændringsbekendtgørelse 1856 - 2023 - Retsinformation

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Psykisk arbejdsmiljø - Ændringsbekendtgørelse 1864 - 2023 - Retsinformation

Arbejdsmiljø - Lov 2062 - 2021 - med senere ændringer

Henter PDF