Gå til hovedindholdet

Vurdér risikoen for medarbejderes helbred ved høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Hvis der er høje følelsesmæssige krav på jeres arbejdsplads, skal du som arbejdsgiver vurdere, om du effektivt har forebygget risikoen for, at dine medarbejdere bliver syge og kommer til skade. Det gør du ved at vurdere, om de forebyggende tiltag, I har gjort jer, er tilstrækkelige til at sikre, at medarbejderne kan håndtere de høje følelsesmæssige krav uden at blive syge.

Det vil altid være en konkret vurdering, om risikoen for medarbejdernes helbred er effektivt forebygget. Der er tale om en helhedsvurdering, hvor du bl.a. skal tage de forhold, der er nævnt nedenfor, i betragtning.

Du skal også huske at vurdere, om risikoen for arbejdsulykker pga. høje følelsesmæssige krav er effektivt forebygget.

Vurdér om der er balance

Helt overordnet skal du vurdere, om der er balance mellem forekomsten af høje følelsesmæssige krav og jeres forebyggelse. Forestil dig en vægt, hvor den ene skål indeholder forekomsten af høje følelsesmæssige krav, og den anden indeholder jeres forebyggelse. Når de to skåle er i balance, er der ingen risiko for medarbejdernes helbred. Hvis skålen med høje følelsesmæssige krav derimod er tippet, skal der igangsættes forebyggende tiltag, der kan genskabe balancen.

Illustration af vægt med vægtskåle i balance

Tegn på, at der er ubalancen mellem forekomsten og jeres forebyggelse

Forebyg problemer med høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Forekomst handler både om omfanget og karakteren af høje følelsesmæssige krav. Omfanget handler om, hvor meget de høje følelsesmæssige krav fylder for den enkelte medarbejder i det daglige arbejde, og hvor længe de har stået på. Karakteren af høje følelsesmæssige krav handler fx om, hvilke konkrete følelsesmæssige krav kontakten til fx borgere eller kunder stiller, og hvor høje disse krav er. Det handler også om, hvor komplekse og alvorlige livsomstændighederne er hos fx borgerne eller kunderne, eller hvor udfordrende deres adfærd er.         

Jeres forebyggelse handler om, hvad I konkret har gjort for at forebygge risikoen for medarbejdernes helbred og dermed sikre balance mellem forekomst og forebyggelse. Det er den konkrete type af arbejde, omfanget og karakten af de høje følelsesmæssige krav, der afgør, hvilke forebyggelsestiltag der er relevante og tilstrækkelige. Fx kan supervision ofte være relevant i omsorg og pleje af alvorligt syge, mens det i salgs- og servicearbejde i højere grad kan være relevant fx at have klare retningslinjer for håndtering af udfordrende kunder.

Du skal også vurdere, om der er andre påvirkninger i arbejdsmiljøet, som kan forværre risikoen. Det kan være tilfældet, hvis medarbejderne fx samtidig har en stor arbejdsmængde og tidspres; har modstridende krav i arbejdet; eller hvis der er en risiko for arbejdsrelateret vold. De forværrende faktorer vil få skålen med høje følelsesmæssige krav til at tippe yderligere, og der vil derfor være behov for forebyggende tiltag, som også tager højde for de forværrende faktorer, for at genskabe balancen.

Få mere viden

Om vurdering af risikoen for medarbejdernes helbred:

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker - AT-vejledning 4.2.1

Sidst revideret: 30. maj 2023

Henter PDF