Gå til hovedindholdet

Årsager til krænkende handlinger på arbejdspladsen

Forskning peger på, at der kan være mange årsager til krænkende handlinger på arbejdspladsen, og at de ofte optræder i et samspil.

Krænkende handlinger fra kollegaer og ledere opstår sjældent, alene fordi én medarbejder har en uhensigtsmæssig adfærd. Krænkende handlinger opstår oftest pga. et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

For eksempel kan både forhold i den enkeltes arbejde, samt organisatoriske og ledelsesmæssige forhold være medvirkende årsager til, at krænkende handlinger kan opstå. Det samme gælder samspillet mellem ansatte og mellem ansatte og ledere. Der kan fx være tale om:

  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet, fx i form af for høje, modsatsrettede eller uklare krav til de ansatte.
  • Mangelfuld information og kommunikation.
  • Uretfærdig forskelsbehandling.
  • Manglende konstruktiv problemløsning og håndtering af konflikter.
  • Arbejdspladsens håndtering af forandringer i arbejdet, fx ny teknologi, ændrede funktioner og roller, fusioner, ejerskifte og nedlæggelse af afdelinger. Sådanne forandringer kan medføre krænkende handlinger, hvis de ikke ledsages af information, åbenhed, indflydelse og respekt for den enkelte ansatte og dennes kompetencer.
  • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Henter PDF